Get Adobe Flash player

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku udziela informacji osobom poszukującym możliwości wsparcia na szkolenia, otwarcie własnej działalności gospodarczej, firmom poszukującym kapitału na rozwój oraz wsparciem w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19 finansowanym z Funduszy Europejskich.

Informacji udzielamy telefonicznie pod numerami 54 235 67 21, 54 235 67 12 lub e-mailowo ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

Już od 15 czerwca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu Dotacje na kapitał obrotowy w  Programie Operacyjnym  Inteligentny Rozwój.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników i mniej niż 250 oraz spełniające pozostałe warunki zakwalifikowania do kategorii firm średnich.