Get Adobe Flash player

Partycypacja społeczna -Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego . Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 zwracamy się do Państwa […]

Posted in Bez kategorii, Rewitalizacja | Leave a comment

Harmonogram prac rewitalizacji w Gminie Boniewo

  Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .   Zgodnie z Umową dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dla wniosku Gminy Boniewo dotyczącego opracowania […]

Posted in Rewitalizacja | Leave a comment

INFORMACJA W SPRAWIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BONIEWO

  Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego . Rewitalizacja w okresie programowania UE 2014-2020 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na […]

Posted in Rewitalizacja | Leave a comment