Aktualności

Strych już prawie zaadaptowany

Zagospodarowana przestrzeń strychu umożliwi rozszerzenie oferty zajęć dydaktycznych dla młodzieży, prowadzenie zajęć dodatkowych na świetlicy.

Wszyscy mieszkańcy a szczególnie młodzież i nauczyciele czekają na oddanie do użytku sal.

Projekt współfinansowany w 65 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawca robót budowlanych : AD Building Agata Pełka 87-800 Włocławek Ul. J. Matejki 9/6

Skip to content