Get Adobe Flash player

Zmiana rachunku wpłat za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek
BS Lubraniec Oddz. Boniewo  46 9559 1030 2004 0107 0263 0022