Get Adobe Flash player


Mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczać raz na dwa miesiące, w terminie do ostatniego dnia miesiąca.


Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości wynosi:


W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane
w sposób selektywny


W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny


W przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane
w sposób selektywny


W przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny


W przypadku gospodarstw innych niż wymienione w punkcie 1 i 3, jeżeli odpady nie są zbierane
w sposób selektywny


W przypadku gospodarstw innych niż wymienione w punkcie 2 i 4, jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie należało uiścić do 20 sierpnia 2013 r.

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!