Get Adobe Flash player

Segregacja odpadów = troska o środowisko

 

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W naszym kraju obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów w tym 11 milionów ton stanowią odpady komunalne. Z analiz wynika, że każdy mieszkaniec wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.

Segregacja odpadów komunalnych pomoże efektywnie zadbać o nasze środowisko naturalne. Warto o tym, pamiętać, bo zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na suche i mokre to nic trudnego.

Segregacja i recykling odpadów pozwalają na przetworzenie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów.

 

W gminie Boniewo prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie dwupojemnikowym, w gospodarstwach domowych z podziałem na odpady suche i mokre.

Jako odpady suche z nieruchomości zbierane będą:

  • papier i tektura
  • tworzywa sztuczne
  • metale
  • opakowania wielomateriałowe
  • szkło

Jako odpady mokre z nieruchomości odbierane będą:

  • odpady ulegające biodegradacji, w tym także odpady zielone .                                                                                                                                             Informacja w  sprawie odbioru odpadów rolniczych  zbiórka odpadów rolniczych oraz oleju                                                           Informacja w sprawie zbiórki worków po nawozach oraz folii po kiszonkach  rejon 1 rejon 2

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!