Get Adobe Flash player

Tomasz Nieznański

14 września 2019 roku uczczono 80 rocznicę Bitwy pod Szczytnem. Uroczystość rozpoczęła się III Biegiem Pamięci.

„W hołdzie żołnierzom 3. baonu 61. pułku piechoty, baonu ON „Nakło” oraz 1. dyonu 15. pułku artylerii lekkiej, którzy w dniach 11-12 września 1939 roku odnieśli zwycięstwo w walce z niemieckim najeźdźcą” – tak głosi napis na tablicy pamiątkowej znajdującej się w Szczytnie,

– gdzie przed rozpoczęciem biegu uczestnicy i delegacje samorządów złożyły wiązanki. W trakcie biegu który przebiegał przez malownicze tereny gmin: Choceń i Boniewo zawodników dopingowali mieszkańcy zgromadzeni wzdłuż trasy oraz na mecie przy Hali Sportowej w Boniewie. Celem biegu było upamiętnienie poległych żołnierzy w 80 rocznicę bitwy piechoty Wojska Polskiego z jednostkami armii niemieckiej we wrześniu 1939 r. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi uczestnicy otrzymali puchary i książki. Pan Roman Torzewski otrzymał podziękowanie za inicjatywę i współpracę przy organizacji „III edycji BIEGU PAMIĘCI” który był przygotowany profesjonalnie na najwyższym sportowym poziomie.

O godz. 15.00  uroczystą Mszę w kościele Boniewie z udziałem pocztów sztandarowych celebrowali księża z parafii Choceń i Boniewo. Po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali na miejscowy cmentarz gdzie znajdują się groby pochowanych żołnierz. Odczytano Apel Pamięci przy pomniku z udziałem wojskowej asysty honorowej, wystawionej przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia. Dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy oddano salwę honorową oraz złożono liczne wiązanki kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów z września 1939 r.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się na Hali Sportowej w Boniewie, gdzie nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Szczepowi ZHP „Matecznik” im. Bohaterów Bitwy pod Szczytnem, można było otrzymać Reprint manuskryptu książki ks. kan. Jarosława Włodarza „Bitwa pod Szczytnem 11-12 września 1939r.”, sobotnie popołudnie zakończył koncert Orkiestry Wojskowej i Chóru Męskiego „Copernicus” z Torunia. W ten sposób po raz kolejny przypomniano i uczczono historyczne wydarzenie mające istotne znaczenie dla żołnierzy Armii Pomorze i Poznań atakujących skrzydło niemieckiej 8 Armii zdążającej pod Warszawę.

Organizatorami i współorganizatorami uroczystości byli: Wójtowie gmin Boniewo i Choceń, Starosta włocławski, Proboszczowie parafii w Boniewie i Choceniu , Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku,  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo, OSP Boniewo, OSP Choceń, Hufiec ZHP Włocławek-Powiat, Zespół Szkół W Boniewie.

80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (1) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (2) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (3) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (4) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (5) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (6) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (7) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (8) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (9) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (10) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (11) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (12) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (13) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (14) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (15) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (16) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (17) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (18) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (19) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (20) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (21) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (22) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (23) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (24) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (25) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (26) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (27) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (28) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (29) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (30) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (31) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (32) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (33) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (34) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (35) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (36) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (37) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (38) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (39) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (40) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (41) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (42) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (43) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (44) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (45) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (46) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (47) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (48) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (49) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (50) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (51) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (52) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (53) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (54) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (55) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (56) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (57) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (58) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (59) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (60) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (61) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (62) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (63) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (64) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (65) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (66) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (67) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (68) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (69) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (70) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (71) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (72) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (73) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (74) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (75) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (76) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (77) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (78) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (79) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (80) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (81) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (82) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (83) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (84) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (85) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (86) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (87) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (88) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (89) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (90) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (91) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (92) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (93) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (94) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (95) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (96) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (97) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (98) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (99) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (100) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (101) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (102) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (103) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (104) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (105) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (106) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (107) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (108) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (109) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (110) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (111) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (112) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (113) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (114) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (115) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (116) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (117) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (118) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (119) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (120) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (121) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (122) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (123) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (124) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (125) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (126) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (127) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (128) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (129) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (130) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (131) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (132) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (133) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (134) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (135) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (136) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (137) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (138) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (139) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (140) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (141) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (142) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (143) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (144) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (145) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (146) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (147) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (148) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (149) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (150) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (151) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (152) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (153) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (154) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (155) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (156) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (157) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (158) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (159) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (160) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (161) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (162) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (163) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (164) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (165) 80_rocznica_Bitwy_pod_Szczytnem (166)

images  Informuje się, iż zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Boniewo przyjmowane będą  do dnia 13 września 2019 roku w pokoju nr 6 (Sekretarz Gminy) Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15

indeks Ważne od 09.09.2019 08:10 do 10.09.2019 02:00 Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Spodziewaj się utrudnień. Możliwe lokalne podtopienia dróg lub nieruchomości. Pogorszenie warunków jazdy z powodu ograniczonej widzialności i ryzyka utraty przyczepności.

Plakat_80_rocznica

SZLACHETNA PACZKA to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomaga wyjść z biedy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji – ubogim rodzinom, niepełnosprawnym czy samotnym seniorom – poprzez niesienie tzw. mądrej pomocy. Działalność szlachetnej paczki obejmuje m.in. rejon powiatu włocławskiego. Akcja polega na poszukiwaniu rodzin, którym wolontariusze chcą sprawić radość na święta poprzez przekazanie im prezentów ufundowanych przez darczyńców. Kto może być darczyńcą? Dosłownie każdy! Nie musi być to jednak jedna osoba, lecz także stowarzyszenia, szkoły, spółki itp..
Szlachetna paczka do sprawnego funkcjonowania potrzebuje wolontariuszy, którym może zostać każda pełnoletnia osoba, która jest chętna do pomocy. Jej zadaniem będzie współtworzenie przedsięwzięcia poprzez odwiedzanie wybranych rodzin, przygotowanie opisu rodziny, kontakt z darczyńcą oraz udział w finale szlachetnej paczki, który odbędzie się w dniach 6-8.12.2019 r..
Do programu można zgłosić się poprzez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl .
Liderem koordynujący działania na terenie powiatu włocławskiego jest Piotr Jankowski, z którym można kontaktować się pod nr tel. 723 256 445 w przypadku pytań dotyczących rejestracji lub chęci zgłoszenia rodziny do projektu.

szlachetna paczka grafika

Prezentacja2

DOZYNKI_BONIEWO_2019 (1)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (2)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (3)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (5)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (7)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (8)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (10)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (11)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (13)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (14)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (16)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (17)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (18)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (20)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (22)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (23)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (24)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (26)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (27)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (29)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (30)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (31)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (32)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (33)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (34)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (35)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (37)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (39)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (40)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (41)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (45)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (46)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (47)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (49)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (50)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (51)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (53)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (54)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (57)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (58)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (59)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (60)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (61)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (66)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (68)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (70)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (71)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (72)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (74)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (76)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (77)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (78)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (79)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (80)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (81)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (84)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (85)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (86)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (87)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (89)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (91)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (93)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (94)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (95)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (96)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (97)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (100)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (101)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (102)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (103)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (104)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (107)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (105)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (108)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (109)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (110)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (111)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (112)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (114)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (116)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (117)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (118)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (119)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (120)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (122)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (124)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (127)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (129)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (131)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (133)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (134)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (135)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (137)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (139)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (140)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (143)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (144)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (147)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (149)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (150)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (151)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (153)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (156)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (157)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (160)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (163)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (165)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (167)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (169)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (171)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (172)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (173)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (176)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (179)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (182)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (184)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (188)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (191)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (193)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (199)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (200)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (204)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (205)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (207)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (209)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (210)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (211)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (212)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (213)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (214)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (215)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (217)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (218)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (220)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (222)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (223)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (224)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (226)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (228)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (229)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (230)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (231)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (232)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (235)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (236)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (237)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (238)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (239)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (240)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (241)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (242)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (243)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (244)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (245)DOZYNKI_BONIEWO_2019 (248)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOZYNKI_BONIEWO_2019 (250)

 

 

 

 

 

Baner na gotowo

Organizatorzy zapraszają w 80 rocznicę Bitwy pod Szczytnem, do udziału w III Biegu Pamięci, który odbędzie się 14 września 2019r.
Start ostry: godzina 11.00 w miejscowości Łąki Markowe, w odległości około 1200 m od obelisku – miejsca walk.
 Meta: ul. Leśna w Boniewie okolice stadionu i hali sportowej.
Trasa biegu 10 km, oznaczona co kilometr pionowymi znakami. Szczegółowy plan przebiegu trasy zostanie wywieszony w biurze zawodów oraz umieszczony na stronach internetowych na 2 tyg. przed startem. Trasa omówiona również będzie przez Organizatorów w dniu startu, podczas odprawy technicznej.
Biuro zawodów znajdować się będzie w Hali Sportowej w Boniewie przy ul. Szkolnej. Biuro będzie czynne od godz. 7.30 do godz. 9.50.
Organizator zapewnia transport Uczestników biegu autobusem z parkingu znajdującego przy Szkole Podstawowej w Boniewie ul. Szkolna 32 na miejsce startu w miejscowości Szczytno, Gmina Choceń. Odjazd autokarów o godz. 9.40 i 10.00.
Zapisy i regulamin na stronie:
eletronicznezapisy.pl/event/3485/strona.html”

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!