Get Adobe Flash player

Tomasz Nieznański

W sobotę 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły.

Dźwięk syren emitowany w rocznicę godziny ,,W” oraz zatrzymujący się w geście hołdu ludzie na ulicach polskich miast i wsi wpisują się na stałe w symbolikę obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

PODSTAWA PRAWNA: § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

Wójt Gminy Boniewo serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy za udział w II turze wyborów prezydenckich. Podobnie jak w I turze wyborów nasza gmina uzyskała najwyższą frekwencję w powiecie. Tak duża liczba głosujących mieszkańców jest dowodem nie tylko spełnienia obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem zaangażowania i dojrzałości naszych mieszkańców,
wdzięczności w stosunku do Strażaków–Ochotników, obywatelskiej, demokratycznej postawie, co świadczy o zaangażowaniu i trosce o przyszłość naszego kraju, a tym samym nas wszystkich.

Dzięki tak licznemu udziałowi w wyborach, udało się uzyskać największą frekwencję, która zapewniła nam otrzymanie wozu strażackiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Patriotyczna powinność i społeczna odpowiedzialność naszych mieszkańców napawa nas dumą i zasługuje na szczególne słowa podziękowania.

Jako Prezes Zarządu Gminnego OSP Boniewo pragnę serdecznie podziękować strażakom za pracę oraz czas poświęcony w dniu wyborów, za wypełnianie przez Strażaków–Ochotników misji „ze społeczeństwem i dla społeczeństwa!”.

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja – to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

– Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów – psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. – Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

  • wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
  • wypełnić krótki formularz
  • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

– Jako Prezes Zarządu Gminnego OSP Boniewo pragnę zaapelować do mieszkańców byśmy razem 28 czerwca 2020r. zawalczyli o jak najwyższą frekwencję wyborczą w Naszej gminie  – Marek Klimkiewicz

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

16 samochodów gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowało małym samorządom „Bitwę o wozy”. Gminy, w których będzie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020r. otrzyma środki na sfinansowanie średniego wozu gaśniczego.

Średnia wieku samochodów użytkowanych przez wszystkie ochotnicze straże pożarne na terenie gminy grubo przekracza 20 lat. Niektóre pilnie wymagają wymiany lub kapitalnego remontu. Zakup nowego pojazdu to dla OSP to jest duże wyzwanie. Ceny pojazdów są wysokie, a samorząd musi zabezpieczyć część środków. Wszystko zależy od sytuacji finansowej gminy. Cieszylibyśmy się, gdyby mieszkańcy podjęli wyzwanie i włączyli się do rywalizacji międzygminnej – biorąc udział wyborach by osiągnąć najwyższą frekwencję.

WÓJT GMINY BONIEWO OGŁASZA NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy w Boniewie  w dniu 12.06.2020 r. będzie nieczynny z wyjątkiem przyjmowania wniosków kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku udziela informacji osobom poszukującym możliwości wsparcia na szkolenia, otwarcie własnej działalności gospodarczej, firmom poszukującym kapitału na rozwój oraz wsparciem w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19 finansowanym z Funduszy Europejskich.

Informacji udzielamy telefonicznie pod numerami 54 235 67 21, 54 235 67 12 lub e-mailowo ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

Już od 15 czerwca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu Dotacje na kapitał obrotowy w  Programie Operacyjnym  Inteligentny Rozwój.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników i mniej niż 250 oraz spełniające pozostałe warunki zakwalifikowania do kategorii firm średnich.

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich.

Udzielamy informacji telefonicznie pod numerami 54 235 67 21 ; 54 235 67 12 oraz mailowo ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

Już 1 czerwca startuje nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Covid-19.
O wsparcie mogą się ubiegać firmy mikro, małe i średnie prowadzące działalność na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, których dochód spadł o minimum 25%.Wnioski o granty w kwocie nawet do 60 000zł będzie przyjmowała Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/

Od 1 czerwca w nowej odsłonie startuje również wsparcie w ramach Kredytu Technologicznego (poddziałanie 3.2.2 POIR). Wsparcie kierowane jest na wdrożenie innowacji technologicznej przy czym wymagany jest poziom innowacyjności w skali przedsiębiorstwa.Więcej informacji dostępnych jest na stroniehttps://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Zapraszamy również osoby niepracujące lub zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, krótkoterminowych, które zainteresowane są udziałem w projektach szkoleniowo stażowych oraz osoby zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej. Udzielamy informacji o dostępnych projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz preferencyjnych pożyczkach.

Zapraszamy do kontaktu.