Get Adobe Flash player

Bez kategorii

„Kartka świąteczna III”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna III”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 11 października do 19 listopada 2021 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

– 5-8 lat – 4 nagrody,

– 9-11 lat – 4 nagrody,

– 12-16 lat – 4 nagrody.

Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.

 Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Do pobrania:

12 września 2021 roku odbyły się tradycyjne uroczystości z okazji Święta Plonów. Dożynki powiatowe gminno-parafialne zorganizowano w gminie Boniewo. Na boisku uroczystości rozpoczęły się od mszy dziękczynnej za plony. Po nabożeństwie wszystkim rolnikom i gospodyniom podziękowali m.in. starosta Roman Gołębiewski, wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz oraz przedstawiciele parlamentu RP. Podczas dożynek tradycyjnie podzielono się chlebem z tegorocznej mąki. Wokół miejsca wydarzenia rozłożone były stoiska gastronomiczne przygotowane m.in. przez koła gospodyń wiejskich. W części artystycznej na scenie w Boniewie wystąpiły gwiazdy – Zenek Martyniuk i zespół Akcent oraz Kordian.

Taki był program Dożynek w Boniewie

 • g. 14:00 – Msza święta dziękczynna za plony
 • g. 15:30 – Część obrzędowa:
  – powitanie gości i wystąpienia
  – wręczenie podziękowania dla delegacji wieńcowych
 • g. 16:30 – Zespół folklorystyczny Kruszynioki
 • g. 17:00 – Kordian
 • g. 18:30 – Joanna Gawrońska
 • g. 19:00 – Gwiazda wieczoru zespół Akcent z Zenonem Martyniukiem
 • g. 20:00 – Grupa taneczna Revolta
 • g. 20:30 – Zabawa taneczna z zespołem Loverss

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00Solidarne społeczeństwo.

Uczestnicy zajęć „robótki ręczne” prezentują swoje zdolności manualne na podstawie wykonanych samodzielnie prac.

Jednak najważniejszym elementem jest uśmiech , zadowolenie na twarzach dla którego ten projekt jest realizowany.

Zdzisława Bywalska

Prace są piękne .

Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Trwają ostanie prace związane ze zmianą pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w miejscowości Osiecz Mały .

kolejnym etapem zadania będzie zmiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w miejscowościach Osiecz Wielki .

Zdzisława Bywalska

kominiarze akcja

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli , zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie . Czad zabija. Żyj !”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie na założenie firmy ”

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

To już kolejne spotkanie informacyjne organizowane z myślą o osobach, które chcą założyć  firmę i pracować na własny rachunek.

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego trwa nabór do projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. Na spotkaniu omówione zostaną zasady przystąpienia do projektu, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na zakup maszyn i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług czy rozpoczęcia produkcji.  W projekcie przewidziane jest też wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących stałych kosztów prowadzenia firmy przez pierwsze 6 miesięcy.

Powiemy także jak pozyskać środki na doposażenie i rozwój młodych firm.

Program webinarium dostępny jest tutaj

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mailowy ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl  podając: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy, lub telefonicznie 54 235 67 21, 54 235 67 12 a następnie połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania linku.

Serdecznie zapraszamy!