Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

„Kartka świąteczna III”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna III”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 11 października do 19 listopada 2021 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

– 5-8 lat – 4 nagrody,

– 9-11 lat – 4 nagrody,

– 12-16 lat – 4 nagrody.

Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.

 Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00Solidarne społeczeństwo.

Uczestnicy zajęć „robótki ręczne” prezentują swoje zdolności manualne na podstawie wykonanych samodzielnie prac.

Jednak najważniejszym elementem jest uśmiech , zadowolenie na twarzach dla którego ten projekt jest realizowany.

Zdzisława Bywalska

Prace są piękne .

Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Trwają ostanie prace związane ze zmianą pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w miejscowości Osiecz Mały .

kolejnym etapem zadania będzie zmiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w miejscowościach Osiecz Wielki .

Zdzisława Bywalska

kominiarze akcja

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli , zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie . Czad zabija. Żyj !”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie na założenie firmy ”

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

To już kolejne spotkanie informacyjne organizowane z myślą o osobach, które chcą założyć  firmę i pracować na własny rachunek.

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego trwa nabór do projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. Na spotkaniu omówione zostaną zasady przystąpienia do projektu, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na zakup maszyn i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług czy rozpoczęcia produkcji.  W projekcie przewidziane jest też wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących stałych kosztów prowadzenia firmy przez pierwsze 6 miesięcy.

Powiemy także jak pozyskać środki na doposażenie i rozwój młodych firm.

Program webinarium dostępny jest tutaj

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mailowy ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl  podając: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy, lub telefonicznie 54 235 67 21, 54 235 67 12 a następnie połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania linku.

Serdecznie zapraszamy!

20 lipca 2021 roku Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz oraz Skarbnik Gminy Aleksandra Woźniak podpisali umowę na realizację zadania „Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo”

15.07.2021 Torun , Muzeum Etnograficzne . Wreczenie umow z programu PROW . Fot. Mikolaj Kuras dla UMWKP

zadanie współfinansowane dla operacji typu ,,Kształtowanie przestrzeni
publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 73 188 PLN

naglowek.png f89e639fdbed5a36f5556133436ef4cc

W dniu 23 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023”.

Dofinansowanie na przedsięwzięcia pt. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo” w kwocie 114 450,00 zł pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na lata 2021-2023.


Zapraszamy do składania wniosków o usunięcie odpadów zawierających azbest.


Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.