Get Adobe Flash player

Oblodzenie: 1-Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym Powiat Włocławski
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4 ° C, temperatura minimalna gruntu około -6° C

Uwagi: temperatura poniżej 0° C będzie utrzymywała się do godzin przedpołudniowych 03.12.2019r.

Ważne:

od godz. 18:00:00  dnia 02.12.2019r.

do godz. 06:00:00  dnia 03.12.2019r.

Dyżurny synoptyk : Dariusz Gimiński

IMGW-PIB Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni5aa92dbc0000c7a5001003200258.image

Stopień zagrożenia: 1 Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.