Get Adobe Flash player

 

logo III EFS

logo

 

SAM_1731

Kolejny miesiąc i kolejne  godziny warsztatów zostały przeprowadzone .

w ramach spotkań warsztatowych , odbywają się ;

  • spotkania z dietetykiem
  • warsztaty rękodzieła,
  • warsztaty folklorystyczne ,
  • warsztaty wychowania fizycznego

Osoby biorące udział w warsztatach to przykład niemijającej młodości pielęgnowanej aktywnością  , humorem i realizacją nowych zadań .

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt realizowany przez Gminę Boniewo poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

wychowanie fizycznewychowanie fizyczne2 wychowanie fizyczne 4 SAM_1673 SAM_1684SAM_1677SAM_1729SAM_1730SAM_1736   SAM_1675 SAM_1674  SAM_1672