Get Adobe Flash player

24 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700 ” W zakres zadania weszły dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 1220 mb

Pomimo systematycznej poprawy, stan dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Realizacja zadania to eliminacja wymienionych problemów a także realizacja planów Gminy oraz oczekiwań jej mieszkańców.

Zadanie dofinansowane w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych

Zdzisława Bywalska