Get Adobe Flash player

24 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502 ” W zakres zadania weszła droga gminna o długości 502 mb.

Pomimo systematycznej poprawy, stan dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Realizacja zadania to eliminacja wymienionych problemów a także realizacja planów Gminy oraz oczekiwań jej mieszkańców.

Zadanie dofinansowane w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych

Zdzisława Bywalska