Aktualności,  Inwestycja 2022.4 -- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy,  Inwestycje,  Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy

Dobiegają końca roboty budowlane wykonywane w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy

Aktualnie wykonawca Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej Wsi prowadzi prace wykończeniowe związane z poboczami drogi.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości i 46.080 PLN

Realizacja zadania “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Lubomin Rządowy dz.ew. 104, 220 ” realizowanego w ramach zadnia Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy

Skip to content