Aktualności,  Inwestycja 2021.4 -- Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,  Inwestycje,  Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych

Remont/modernizacja budynków komunalnych gminy Boniewo

Zakończyła się realizacja I części zadania Remont/modernizacja budynku komunalnego w m. Boniewo ul. Szkolna 3 w ramach projektu Remont/modernizacja budynków komunalnych gminy Boniewo.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Covid19

Budynek po generalnym remoncie oraz modernizacji jaki był możliwy z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Covid19 aktualnie jest budynkiem użytkowym o podniesionych standardach technicznych i funkcjonalnych

Skip to content