Aktualności

„Ekopracownia – zielone serce szkoły” w Boniewie

Program Priorytetowy Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Boniewie powstała Ekopracowania.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

Na realizację projektu pozyskano środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Ekopracowania to miejsce gdzie uczniowie mogą sprawdzić między innymi jak działa fotowoltaika, solary, pompy ciepła . Zmierzyć poziom hałasu, siłę wiatru. Obserwować jak zmienia się godzina w zależności od strefy czasowej .

Kierownikiem projektu jest Dyrektor Zespołu Szkól w Boniewie Zbigniew Łuczak , którego zaangażowanie w projekt umożliwiło powstanie Ekopracowni.

Skip to content