Aktualności

Fotografujmy “perełki” naszej gminy!

Lokalna Grupa Działania organizuje kolejną edycję konkursu fotograficznego pt. „Perełki Dorzecza Zgłowiączki”. Będzie to już III edycja konkursu, którego celem jest ukazanie piękna przyrody, folkloru, architektury obszaru objętego zasięgiem LGD. Prace na konkurs należy dostarczyć w wersji elektronicznej do biura stowarzyszenia w terminie od 7 maja do 31 lipca. Szczegółowe informacje o konkursie pod nr tel. 54 284 66 66 i  na stronie www.kujawiaki.pl. Laureaci mogą liczyć na bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. albumy, książki. Prace zgłoszone na konkurs będą wykorzystywane do promocji LGD.

Skip to content