Get Adobe Flash player

admin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  TUTAJ

boniewo_kartka-1

Szczegóły TUTAJ

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wystawy Czytaj więcej

EGZAMIN2