Get Adobe Flash player

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji dotyczącej kształtowania ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, Wójt Gminy Boniewo zgodnie z wymogami konkursu – ogłasza plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji w miejscowości Boniewo dz.ew nr 17/20 z których w wyniku głosowania, jedna zostanie złożona w konkursie o dofinansowanie.

Przedmiotem plebiscytu są koncepcje architektoniczno-urbanistyczne zagospodarowania przestrzeni położonej na działce ewidencyjnej nr 17/20 w miejscowości Boniewo .

Miejsce przeznaczone do zagospodarowania znajduje się pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a boiskami Orlik .

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy miejscowości Boniewo . Głosowanie trwa od 15 grudnia do 23 grudnia 2020 roku Głos można oddać na ankiecie będącej załącznikiem nr 1, stawiając znak „X” w kolumnie przy wybranym projekcie (ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Boniewo w pokoju nr 4), u sołtysa wsi Boniewo a także na stronie www.bip.boniewo.pl oraz www.boniewo.pl

Wybierać mogą Państwo spośród następujących projektów, spełniających kryteria dostępowe dla dofinansowania ze środków PROW 2014-2020:

  1. Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej.
  2. Budowa boiska do piłki siatkowej

Wyniki plebiscytu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Boniewo na stronie www.bip.boniewo.pl oraz www.boniewo.pl w ciągu 14 dni od dnia zakończenia głosowania.

Zdzisława Bywalska

Podsumowanie plebiscytu