Get Adobe Flash player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

Beneficjenci Klubu Seniora korzystają w ramach projektu z zajęć komputerowych, zajęć rękodzieła ” robótki ręczne”, zajęć gimnastycznych , spotkań z psychologiem , zajęć z dietetykiem , zajęć z fizjoterapeutą , zajęć z pielęgniarką

wszystkie zajęcia przyjmowane są z zadowoleniem , beneficjenci chętnie uczestniczą w zajęciach , spędzając mile i aktywnie czas .

Zdzisława Bywalska

zajęcia komputerowe
robótki ręczne
spotkania z dietetykiem
zajęcia gimnastyczne
spotkania z psychologiem