Get Adobe Flash player

admin

W dniu  30.05.2018 w godz. 8.00-14.30przerwa w dostępie do energii elektrycznej nastąpi u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  OSIECZ WIELKI 3.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 1/2018
Termin składania wniosków: od dnia 11 czerwca 2018r. do dnia 26 czerwca 2018r. do godz.15.30
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania TUTAJ

Duże inwestycje czekają mieszkańców Lubomin. W tej miejscowości zaplanowano prace, których skutkiem będzie znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy kościoła i cmentarza. Szczegóły w magazynie „Tydzień w Powiecie”: TUTAJ

Firma Akongsbergdecco, prowadzi rekrutację dla Kongsberg Automotive w Pikutkowie.

Nasze działania rekrutacyjne prowadzone są na terenie Lubrańca, Lubienia Kuj., Lubania, Kowala, Izbicy Kujawskiej, Chocenia, Brześcia Kujawskiego, Włocławka oraz Boniewa i Baruchowa.

W załączeniu  draft ulotki/plakatu, zawiera on dane kontaktowe do naszego biura we Włocławku:

Ulotka firmowa_Kongsberg Automotive

operator- montażysta

 

 Informujemy, że przerwy w dostępie do energii elektrycznej wystąpią:

  • w dniu  17.05.2018  w godz. 8.00-18.00 u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  ARCISZEWO 1
  • dniu  18.05.2018  w godz. 8.00-18.00 u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  ARCISZEWO 2

Plakat-1

W załącznikach znajdą Państwo informacje dotyczące nieruchomości w miejscowościach Osiecz Mały oraz Osiecz Wielki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

Osiecz Wielki

Osiecz Mały

Osiecz Mały

Osiecz Mały

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do Otwartego-Integracyjnego Turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Boniewo.

Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa. Dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 sołectw,  natomiast sołectwo Boniewo może utworzyć 2 drużyny (Boniewo nie może skorzystać z połączenia się z innym sołectwem). Dodatkową grupę stanowić będą OSP (Bierzyn, Boniewo i Lubomin).

Wyklucza się podział sołectwa do kilku drużyn.

-zespół składa się maksymalnie z 10 zawodników

-w meczu uczestniczy 5 zawodników+ bramkarz

-przewidywany termin rozgrywek to czerwiec

-sposób rozgrywek i regulamin organizator ustali z kapitanami drużyn na spotkaniu organizacyjnym w dniu 21.05.2018 godz. 20:00 w Hali Sportowej w Boniewie (obecność przedstawiciela obowiązkowa)

– zgłoszenia przyjmowane będą do 18.05.2018 do godz. 15:00 na kartkach z podaniem nazwy drużyny i połączonego ewentualnie sołectwa w Hali Sportowej z numerem telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej za skład zespołu.

 

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!