Get Adobe Flash player

admin

W dniu 4 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje szkolenie z biznesplanu w zakresie rozwój działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, pocztą elektroniczną zglowiaczka@wp.pl , pocztą tradycyjną lub osobiście do 18.11.2018r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

formularz rekrutacyjny – szkolenie biznesplan

Oświadczenie uczestnika projektu

W dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada) Gmina Boniewo będzie uczestniczyła
w ogólnopolskim treningu systemu powszechnego ostrzegania ludności „RENEGADE”, połączonym z  włączaniem syren alarmowych. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i  Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.  W porozumieniu z KG PSP przeprowadzony zostanie również trening systemu alarmowania i  ostrzegania.

Podawane będą dwa sygnały:

– ogłoszenie alarmu: (dźwięk modulowany przez okres trzech minut)

– odwołanie alarmu: (dźwięk ciągły przez okres trzech minut)

W dniu dzisiejszym na Hali Sportowej w Boniewie odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-nej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Nieodłącznym elementem są pieśni patriotyczne, które rozbrzmiewały podczas uroczystości – usłyszeć mogliśmy m.in.: O mój rozmarynie, My, pierwsza brygada, Przybyli ułani, Wojenko, Rota. Na zakończenie akademii – młodzież zatańczyła poloneza.

Pieśni patriotyczne są śpiewane głównie podczas świąt narodowych. Często przybierały formę marszową, gdyż śpiewali je żołnierze idący na front. Pieśni patriotyczne zajmują ważne miejsce w kanonie twórczości polskiej muzyki, są znane młodszym i starszym. Poprzez melodię i patriotyczne teksty pieśni patriotyczne przypominają o ważnych wydarzeniach w historii Polski, ale także o tęsknocie za wolnością lub członkiem rodziny, który walczył w wojnie. Niektóre pieśni patriotyczne mają wymiar żartobliwy, gdyż śmiechem próbowano przetrwać traumatyczne wydarzenia wojen. Pieśni patriotyczne stanowią też muzyczny pomnik dla bohaterskich polskich żołnierzy walczących za Ojczyznę.

Po uroczystości uczestnicy akademii przemaszerowali na miejscowy cmentarz, by złożyć wiązanki kwiatów na grobach poległych, oraz zapalono białe i czerwone znicze. Czytaj więcej

Nowo wybrani radni Boniewa oraz wójt odebrali w dniu 6 listopada 2018 r.zaświadczenia o wyborze na kadencję 2018-2023. Uroczystość odbyła się w Sali Posiedzeń Rady Gminy.

Zgodnie z prawem fakt uzyskania mandatu radnego oraz wójta jest potwierdzony zaświadczeniem, które nowo wybranych radnym wręczyła  Iwona Witczak, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie. Zaświadczenie o wyborze otrzymał też Marek Klimkiewicz, który w wyborach bezpośrednich na Wójta Gminy Boniewo uzyskał 1293 głosy (poparcie 80,31 % głosujących).

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2792.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1643 osób, to jest 58,85% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 1601, to jest 97,44% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 42, to jest 2,56% ogólnej liczby głosów oddanych,

Spośród 39 kandydatów w wyborach do Rady Gminy Boniewo na kadencję 2018-2023 mandaty uzyskali:
ADRYAŃCZYK Eugeniusz, CIESIELSKI Adam, MODRZEJEWSKI Jan, MYSIOR Karolina, DOLATA VEL DOLATOWSKA Ewa, SZADKOWSKI Daniel, STAWICKI Marcin, BOCIAN Paweł, PRZYBYSZ Jerzy, PAWŁOWSKI Andrzej, WOJASIŃSKA Henryka, GÓRSKI Ireneusz, KUJAWSKI Grzegorz, DAROSZEWSKA Agnieszka, PIASECKI Mirosław.

Pierwsza sesja, podczas której odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie przewidywana jest na 23 listopada 2018r. Czytaj więcej

W dniu 6.11.2018  w godz.10.30-14.30 przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  GRÓJCZYK 1 obwód 100.

ZAPRASZAMY mieszkańców na obchody 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości –
Program obchodów:

9 listopada 2018 r.

11.00 Spotkanie na hali sportowej.
11.11 Wspólne śpiewanie hymnu w ramach akcji „ Cała Polska śpiewa hymn z okazji 100-lecia Niepodległości.
Część artystyczna
Złożenie kwiatów na grobach poległych, na cmentarzu w Boniewie.

10 listopada 2018r.

16.00 Msza św. w Kościele parafialnym.
ok. 17.00 Nadanie rondu w Boniewie imienia „100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę” (przemarsz
z Kościoła w kierunku ronda)
17.30 Ogniobranie i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku

Przejazdy drezyną „STAŚ”

WIZUALIZACJA WYBORÓW  – https://wybory2018.pkw.gov.pl/

  • Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, (burmistrza) zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
  • W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  • W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  • W wyborach wójta (burmistrza): jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

PAMIĘTAJ ! ZABRAĆ ZE SOBĄ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy.

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!