Bez kategorii

Apel do Mieszkańców korzystających z gminnej kanalizacji ścieków

Szanowni Państwo, 

Gmina Boniewo zwraca się z apelem do Mieszkańców Gminy Boniewo o rozsądne korzystanie z urządzeń i kanalizacji sanitarnej oraz prawidłowe i zgodne z ich przeznaczeniem eksploatowanie.

Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych.

Śmieci wrzucone do kanalizacji, mogą stać się przyczyną poważnej awarii. 

Do kanalizacji sanitarnej nie można wrzucać:

  • odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, owoce, warzywa),
  • pozostałości po kosmetykach, materiałów opatrunkowych i higienicznych (np. pałeczki, waciki, bandaże, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, nawilżane chusteczki higieniczne itp.),
  • zużytych mopów, ścierek, szmat, gazet, ręczników papierowych
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli,
  • odpadów stałych (żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, itp.)

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powoduje zwiększenie kosztów obsługi sieci kanalizacyjnej (wzrasta zużycie energii na oczyszczalni i przepompowniach ścieków, liczne awarie urządzeń zwiększają koszty obsługi ponoszone przez Gminę a w konsekwencji wzrost ceny ścieków).

W związku z powyższym prosimy by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji i nie traktować jej jak śmietnika.

 

  Wójt Gminy Boniewo

Marek Klimkiewicz

Skip to content