Get Adobe Flash player

W dniu 23 listopada br. o godz. 10.00 w sali posiedzeń na Hali Sportowej w Boniewie odbyły się obrady pierwszej sesji VIII Kadencji Rady Gminy w Boniewie. Zgodnie z zapisem ustawy, zwołał ją komisarz wyborczy, a poprowadziła najstarsza wiekiem radna – P. Henryka Wojasińska. Podczas sesji ślubowanie złożyli radni oraz wójt.  Zgodnie z porządkiem obrad wybrany został przewodniczący RG – Adam Ciesielski oraz dwóch wiceprzewodniczących. W myśl ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, na samorządy nałożony został obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa.

– LINK DO STRONY TRANSMISJI :