Get Adobe Flash player

SAM_1412

 

Zadanie dofinansowane ze środków  budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 43.200 PLN – poprawa jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

1 lipca 2019 roku oddano do użytkowania drogę w miejscowości Sułkówek. Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach . W 2018 roku wykonano podbudowę drogi , natomiast w 2019 na podbudowie wykonano nawierzchnię asfaltową . Droga o długości 836 mb .
Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg,
● Podniesienie standardów technicznych dróg a co za tym idzie ich parametrów użytkowych,
● Rozwój spójnej sieci dróg publicznych poprzez poprawę połączeń dróg gminnych z drogami wyższej kategorii,
● Zwiększenie płynności ruchu,
● Efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację zadnia .
● zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym

Zdzisława Bywalska
SAM_1411SAM_1406 SAM_1408SAM_1410