Get Adobe Flash player

SAM_1510

26 lipca 2019 roku odebrano i oddano do użytkowania zadanie Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Lubomin-Lubomin Rządowy- Bierzyn.

W zakres zadania weszły  dwie drogi gminne odcinek drogi 191145C Lubomin-Lubomin Rządowy oraz odcinek drogi 191146C Lubomin -Bierzyn o łącznej długości 2969 mb  wykonano:

zmianę nawierzchni drogi na asfaltową , oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu , chodniki , peron oraz pobocza .

Realizacja projektu to :Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg,
● Podniesienie standardów technicznych dróg a co za tym idzie ich parametrów użytkowych,
● Rozwój spójnej sieci dróg publicznych poprzez poprawę połączeń dróg gminnych z drogami wyższej kategorii,
● Zwiększenie płynności ruchu,
● Efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację zadnia .
● zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu    Fundusz Dróg Samorządowych . 

 

Zdzisława Bywalska

SAM_1519 SAM_1521  SAM_1514 SAM_1523  SAM_1513  SAM_1516  SAM_1525  SAM_1512  SAM_1528