Get Adobe Flash player

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.450.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. w okresie od 23.01.2020 r. do 23.01.2021 r. wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki kształtuje się odpowiednio:

 – cena za m3 wody wynosi 2,04 zł netto,

 – cena za m3 ścieków wynosi 3,97 zł netto.