Get Adobe Flash player

Na wniosek LAS-R Sp. z o.o. zamieszczamy do publicznego wglądu projekty planów urządzania lasów na okres od 06.07.2020 do 05.09.2020rok zadania „Wykonanie uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu włocławskiego na terenie Gminy Boniewo”