Aktualności,  Bez kategorii

Już wkrótce szkolenie organizowane przez Lokalną Grupą Rybacką

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu w miesiącu wrześniu organizuje szkolenie z dwóch działań o nazwie „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” oraz  „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”  Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Szkolenie skierowane jest dla sektora społecznego oraz gospodarczego. Wkrótce podany zostanie konkretny termin oraz miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem i zapisy pod numerem telefonu: 54 233 98 33.

 

Skip to content