Aktualności,  Bez kategorii

Zapisy na Turniej Siatkówki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje dwudniowy Turniej Siatkówki, który odbędzie się 23-24 listopada 2013 roku w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu.    Zapisy do turnieju będą przyjmowane na podstawie kart zgłoszeniowych (do pobrania poniżej wraz z regulaminem) Wypełnione zgłoszenia należy przesłać na email: zglowiaczka@wp.pl, dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia mieszczącego się przy ulicy Włocławskiej 16 w Choceniu lub faxem: : 54 284 66 69 do dnia 15 listopada 2013 roku Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 54 284 66 69.   Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki siatkowej, gwarantujemy doskonałą organizację i świetną zabawę.  Turniej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Regulamin Turniej Pi-ki Siatkowej

Zg-oszenie do Turnieju Pi-ki Siatkowej

Skip to content