Aktualności,  Bez kategorii

Ogłoszenie LGD

W związku z ogłoszonymi naborami  wniosków o dofinansowanie w ramach:
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- sektor publiczny
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – sektor społeczny i gospodarczy
Stowarzyszenie zaprasza do udziału w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie. Na szkolenie zapisać się można telefonicznie bądź osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 30 stycznia. Serdecznie zapraszamy.

Skip to content