Aktualności,  Bez kategorii

Stacja uzdatniania wody jest przebudowywana

Aktualnie trwają roboty budowlane mające na celu realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym” . W ramach zadanie zostanie wykonana Przebudowa i remont istniejącej stacji uzdatnia wody w miejscowości Osiecz Mały wraz z zagospodarowaniem terenu .
Przebudowana zostanie branża budowlana, technologiczna oraz elektryczna.
Planowany term zakończenia realizacja zadania 30 stycznia 2015 roku . Zadanie dofinansowane 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

Skip to content