Aktualności,  Bez kategorii

Nasza gmina się zmienia

Gospodarze postawili na rozwój gminy

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:

1.”Przebudowa stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym”. W ramach zadanie zostanie wykonana przebudowa i remont istniejącej stacji uzdatnia wody w miejscowości Osiecz Mały wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowana zostanie  branża budowlana, technologiczna oraz elektryczna. Zadanie umożliwi dostosowanie Stacji do nowoczesnych technologii zabezpieczających ilościowo i jakościowo dostarczanie wody mieszkańcom Gminy.   Planowany term zakończenia realizacja zadania 30 stycznia 2015 roku . Zadanie dofinansowane  75 %  kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą . Na terenie gminy Boniewo aktualnie wykonano 278 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na posesjach osób prywatnych oraz dwie zbiorcze oczyszczalnie w m. Lubomin i Osiecz Mały.

 

Kolejną oczyszczalnią zbiorczą jaka powstanie na przełomie 2014/2015 będzie oczyszczalnia w Kaniewie .

 

3. Zakup sprzętu obsługującego odbiór ścieków, w ramach którego Gmina wzbogaciła się o ciągnik z ładowaczem czołowym , beczkę asenizacyjną , które umożliwią sprawne i funkcjonalne odbieranie ścieków z posesji o gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Budowa sieci wodociągowej-rurociąg tłoczny z ujęcia wody w Żurawicach do stacji uzdatniania wody w m. Osiecz Mały. Siec została podłączona do studni głębinowej w Żurawicach oraz Stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym. Wykonany rurociąg zabezpieczy dodatkowe źródło dostarczenia wody mieszkańcom Gminy.

 

 

 

5. Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach w następującym zakresie
Budowa studni głębinowej wraz obudową stanowiąca element ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych służąca dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę do celów bytowo gospodarczych, jak również źródło zabezpieczenia p/poż.

 

 

Infrastruktura budowlana, sport i turystyka


1. Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w ramach zadania przeprowadzono: Modernizację kotłowni, wymieniono kotły na ogrzewanie eko-groszkiem , zainstalowano instalację solarną , wykonano termomodernizację budynku szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Przeprowadzono remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlic wiejskich w : Lubominie, Otmianowo, Grójczyk, Łąki Wielkie, Kaniewo, Boniewo, Arciszewo, Bierzyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budowa hali sportowo-widowiskowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Boniewo Przedmiotem zamówienia jest : Budowa hali sportowo-widowiskowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Boniewo. Wymiary hali : szerokość 38,94 m , długość 30,84 m. Wysokość 11,98m . Kubatura obiektu 12 896,044 m3. w następującym zakresie: w ramach zadania powstała pełnowymiarowa hala z zapleczem sanitarnym oraz widownia na 150 osób , posiadająca wyposażone boisko do piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo.
Powstała powierzchnia użytkowa 289,00 m2 przy wysokości 1,90 m w tym: Sala świetlicowa – 108,00m2, Dwie sale dydaktyczne o pow. 31,90 m2 oraz 47,00m2, Sanitariaty dla dziewcząt o pow. 12,90m2, Sanitariaty dla chłopców o pow. 12,90 m2 Archiwum- o pow. 20,00m2, Magazynek o pow. 13,30 m2, Komunikacja o pow. 43,00 m2. Zagospodarowanie strychu na sale podniosło funkcjonalność budynku szkoły , rozwiązało problem sal lekcyjnych.

 

 

5. Wykonanie Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu “Moje Boisko Orlik 2012”
–  Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860m2 pole gry 26,0 m x 56,0 m z wyposażeniem  nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
– Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 z wyposażeniem
– Ogrodzenie terenu
– Oświetlenie terenu

Wypełniając warunki umowy z ministerstwem sportu i Turystyki Gmina od 2011 roku zatrudnia dwóch animatorów odpowiedzialnych za funkcjonowanie boisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy- Grójec o długości 2672,36m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej: wykonanie chodnika na dł 600 mb o zmiennej szerokości od 1-2 m z kostki brukowej betonowej, -wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej, – odwodnienie, -oznakowanie , – zainstalowanie urządzeń BR / bezpieczeństwa ruchu /.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja m. Boniewo – aktualnie został rozpisany przetarg . Wykonanie zadania zaplanowano do maja 2015 roku .

Budowa targowiska w m. Boniewo – aktualnie został rozpisany przetarg . Wykonanie zadania zaplanowano do maja 2015 roku .

 

Infrastruktura drogowa

Lata 2008/2014

 1. Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Otmianowo , Remont odcinków dróg gminnych
  W zakresie Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Otmianowo na dł. 1100 mb.
 2. Remont odcinków dróg gminnych: Na odcinkach Arciszewo- Bierzyn – dł 1600 mb, Arciszewo-Osiecz wielki na dł. 2400 mb.
 3. Dostawa z transportem kruszywa drogowego w zakresie : 1. Dostawa z transportem tłucznia wapiennego w ilości 1500 ton z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych położonych na terenie gminy Boniewo. 2. Dostawa z transportem gruzu betonowego w ilości 3.000 ton o frakcji 0,63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych .
 4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiecz Mały- Bnin na dł. 2595mb
 5. Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinkach Osiecz Wielki-Sarnowo i Bierzyn-Osiecz Wielki.
  Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych Osiecz Wielki-Sarnowo/ m. Osiecz wielki , Anielin na dł 1600 mb .
 6. Roboty budowlane przy przebudowie  i remoncie drogi gminnej w Grójcu długości 1 550 mb.
 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin. Przebudowa drogi gminnej na długości 2618,68mb , Zjazdy, Chodnik z kostki brukowej betonowej , Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej, Przepusty, Bariery stalowe.
 8. Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja dróg gminnych położonych w miejscowościach Otmianowo oraz Sarnowo gmina Boniewo.  Modernizacja  drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Nowa Kłobia na dł.1154 mb .   Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnowo o długości 1640  mb.
 9. Budowa drogi      dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec – Sułkówek  długości 1952 mb.
 10. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boniewo etap I.”- modernizacja dróg /Lipowa, Jarzębinowa, ……
 11. Przebudowę drogi gminnej Łąki Markowe-Sieroszewo o dł. 2+041,41km
 12. Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grojec – Sułkówek długości 2 000 mb
 13. ”Przebudowa drogi gminnej we wsi Janowo” na dł 084 km.
 14. „Przebudowa drogi gminnej Bierzyn-Arciszewo-Osiecz Wielki” na długości 5+461,41 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i powiatowych w partnerstwie:

 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn-Osiecz Wielki-Anielin-Sarnowo na dł. 15,5 km,
 2. Przebudowa drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty w miejscowości Boniewo o długości 2 488,14 mb

 

 

 

 

Boniewo to również kultywowanie kultury i tradycji


Skip to content