Get Adobe Flash player

Bez kategorii

Urząd Gminy w Boniewie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie w dniu 2-04-2021 (Wielki Piątek) pracują do godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

N F O R M A C J A o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315M 004

Wójt Gminy Boniewo informuje, że w wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315 M 004 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WĄSOSZE 73B 62 – 561 ŚLESIN .

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)  oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn.zm), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

Wojewoda kujawsko-Pomorski polecił

czasowo zawiesić działalność od dnia  22 marca 2021 r. do odwołania, w dziennych domach i klubach seniora.

W dniu 22.03.2021  w godz. 8.30-14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ANIELIN, ŁĄKI WIELKIE, ŁĄKI WIELKIE 2

 w godz. 8.30-9.30 i w godz. 13.30-14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ARCISZEWO 1,2,3,4, BIERZYN 1,2,3,4, JANOWO 

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

W ramach projektu zorganizowano dwa wieczorki dla beneficjentów projektu :

Jeden związany z ponownym otwarciem Klubu drugi z okazji Dnia Kobiet

Spotkania odbyły się w miłej atmosferze, został zorganizowany poczęstunek dla uczestników oraz transport w/g potrzeb .
Zdzisława Bywalska