Get Adobe Flash player

Aktualności

W związku z obostrzeniami związanymi z wirusem COVID 19 w trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Urzędu, zostają przywrócone dodatkowe ograniczenia.

Od dnia 22 marca 2021 roku do odwołania odczyty liczników wody należy podawać telefonicznie .

numer telefonu 887 631 589 od 7:15-15:15

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Boniewo z dnia 09 marca 2021r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo.

Aktualny stan prac remontowych pozwoli realizację zadania zgodnie z zakładniami cellami oraz wskaźnikami .

Zdzisława Bywalska

Zadanie realizowane w ramach projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu gmin : Boniewo, Baruchowo, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec w ramach projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boniewie odebrał meble do klas lekcyjnych w tym : krzesła, biurka, regały , ławki


email

NR 1

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Innowacje dla przedsiębiorczych” podczas którego zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące rozwinięcia działalności z zakresu badań, rozwoju i innowacji. 

Termin webinarium: 27 stycznia 2021 r. godz. 10:00 -11:00

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=276

NR 2

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Praktyczne wskazówki i sposób poruszania się po systemie SL” podczas którego zostaną przedstawione praktyczne instrukcje nt. przygotowywania zapytań ofertowych i wypełniania przygotowanych wniosków o płatność.

Termin webinarium: 1 lutego 2021 r. godz. 10:00 -12:00     

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy (Zapisz się ) lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=274

NR 3

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Obowiązki i zasady działań informacyjno – promocyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich” podczas którego zostaną przedstawione informacje jak poprawnie promować i informować o unijnym dofinansowaniu.

Termin webinarium: 4 lutego 2021 r. godz. 10:00 -11:00 Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=275

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Do powyższych informacji można użyć logotypów znajdujących się w nagłówku wiadomości e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu

Z poważaniem

Paulina Molenda

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
ul. Jagiellońska 9
85-067 Bydgoszcz
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30

wtorek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00

tel. 52 327 68 84, 797 304 123

Zrobiło się biało ale widoki piękne.

Zapraszamy

Zdzisława Bywalska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo .

Trwają kolejne etapy prac budowlanych w budynkach świetlic objętych zadaniem . Planowany termin ich zakończenia marzec 2021 rok. Aktualnie przebieg prac przebiega bez zakłóceń .

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Osiecz Wielki