Get Adobe Flash player
W piątek 12 października 2018r. w naszej gminie odbyła się wyjątkowa uroczystość – Rada Gminy Boniewo Uchwałą XXXII/205/18  z dnia 14 września 2018 roku nadała Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie imię
OBROŃCÓW ZIEMI KUJAWSKIEJ. Szkoła otrzymała nazwę „Zespół Szkół w Boniewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej”.

Nadanie imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej byłemu gimnazjum odbyło się w 2014r. Jak wyjaśnia wójt pomysł nadania tego imienia zrodził się już przed laty pod wpływem licznych rozmów z księdzem Jarosławem Włodarzem i kombatantami ze św. pamięci prezesem koła kombatantów Janem Wypijewskim na czele. Tak i dzisiaj po reorganizacji szkół jest to ważny moment w historii nie tylko szkoły, ale i gminy. Chcieliśmy nadać szkole imię, które nie będzie nikogo dzielić, ale nas wszystkich łączyć. Obrońcy Ziemi Kujawskiej łączą nas wszystkich, bo my żyjemy na ziemi, o którą oni walczyli, na której ginęli. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, która została odprawiona w  kościele parafialnym. Część artystyczną uroczystości zorganizowano w hali sportowej. Dziś w czasach pokoju młode pokolenie stało się obrońcą tradycji i kultury kujawskiej.