Get Adobe Flash player

Zadanie realizowane w ramach projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu gmin : Boniewo, Baruchowo, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec w ramach projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boniewie odebrał meble do klas lekcyjnych w tym : krzesła, biurka, regały , ławki