Get Adobe Flash player

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że prowadzi nabór uzupełniający do Dziennego Domu Pobytu. Dzienny Dom Pobytu w Boniewie

W związku z realizacją projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS
zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.

Dla kogo ?
Dla osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego i zamieszkują na terenie gminy Boniewo
  Dzienny Dom Pobytu zapewnia:

• możliwość spotkania się z innymi osobami,
• możliwość wzięcia udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych,
• możliwość skorzystanie z pomocy rehabilitanta, radcy prawnego
• darmowy dojazd i wyżywienie,
• wsparcie w postaci usług środowiskowych.

Jak skorzysta z udziału w projekcie ?

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie dostępny jest w siedzibie GOPS w Boniewie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boniewo Do 30 czerwca 2021 r. formularz wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w GOPS w Boniewie przy ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo w godzinach od 7:15 do 15:15. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba uzyskanych punktów! ( Dysponujemy jeszcze 8 wolnymi miejscami ) W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie- 509-714-604
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY