O Gminie

Herb Boniewa

Gmina Boniewo (dawn. gmina Pyszkowo) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.

Siedziba gminy to Boniewo.

Gmina Boniewo leży 30 km od miasta Włocławka. Zajmuje obszar 77km2.

W 20 sołectwach mieszkają 3.884 osoby. 85 proc. powierzchni gminy stanowią użytki rolne.

W gminie jest 710 gospodarstw rolnych o średniej wielkości 10 ha. W rejonie wsi Kaniewo znajduje się złoże kredy jeziornej – obecnie eksploatowane.

Korzystne warunki klimatyczne stwarzają możliwości zagospodarowania terenów zarówno dla budownictwa, jak i upraw roślin o podwyższonych wymaganiach klimatycznych.

Obszary nad jeziorami: Grójeckim i Ługowskim stanowią znaczący potencjał dla rozwoju rekreacji i turystyki.

Skip to content