Inwestycje

2024.2Remont trzech odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo
2024.1Remont/modernizacja pałacu w miejscowości Osiecz Wielki, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków
2023.7Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
2023.6Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Wielki, Lubomin Rządowy, Lubomin
2023.5Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sułówek i Lubomin Rządowy
2023.4Remont dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowościach Paruszewice i Łąki Markowe
2023.3Przebudowa drogi w miejscowości Łąki Markowe
2023.2Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały
2023.1Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie
2022.4Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy
2022.3Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo
2022.2Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn
2022.1Przebudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo
2021.7Przebudowa drogi gminnej Osiecz Mały – Bnin
2021.6Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Boniewo
2021.5Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo
2021.4Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład
2021.3Przebudowa drogi gminnej Lubomin Rządowy – Grójec – Arciszewo
2021.2Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Boniewo
2021.1Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurawice
Skip to content