Get Adobe Flash player

W grudniu zakończyliśmy realizację zadania. W ramach spotkań warsztatowych odbyły się w okresie od czerwca do grudnia 2019 :

  • spotkania z dietetykiem
  • warsztaty rękodzieła,
  • warsztaty folklorystyczne ,
  • warsztaty wychowania fizycznego

W projekcie uczestniczyło 17 kobiet – wspaniałe osoby , które udowodniły , że wspólnie można wiele .

Został osiągnięty Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt zrealizowany przez Gminę Boniewo poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława BywalskaTrwają roboty budowlane związane z realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo - Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700. W zakres zadania wchodzą dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 1220 mb . Aktualnie wykonawca wykonuje podbudowę drogi na obydwu odcinkach . Zadania otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

w Szkole Podstawowej w Boniewie 5 latki pod opieką nauczycieli przygotowali występ z okazji Dnia Babci i Dziadka .

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.450.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. w okresie od 23.01.2020 r. do 23.01.2021 r. wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki kształtuje się odpowiednio:

 – cena za m3 wody wynosi 2,04 zł netto,

 – cena za m3 ścieków wynosi 3,97 zł netto.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin składania wniosków: od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. do godz.14:00.

Więcej informacji na stronach Stowarzyszenia.

Informujemy, że wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek
BS Lubraniec Oddz. Boniewo  46 9559 1030 2004 0107 0263 0022

W najbliższy piątek (10 stycznia) zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu do Pałacu Dąmbskich w Toruniu na wyjątkowe czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Aktorzy Teatru Polskiego w Wilnie będą prezentowali utwór kresową polszczyzną od godziny 12 do 22. Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów setnej rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski.

„Pan Tadeusz” to nasza epopeja narodowa. Jej czytanie w języku z charakterystycznym kresowym zaśpiewem ma wymiar symboliczny, bo przecież wielu mieszkańców Wileńszczyzny po drugiej wojnie światowej osiedliło się właśnie na Pomorzu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Czytanie rozpocznie się o godzinie 12 w Pałacu Dąmbskich przy ulicy Żeglarskiej 8 w Toruniu i będzie trwało do 22. Przerwę zaplanowano między 14 a 15. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej.

Aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie wielokrotnie gościli w Toruniu, a w 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz sto sześćdziesiątej rocznicy pierwszego wydania poematu na ziemiach polskich nagrali audiobooka „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Nagranie wyreżyserował Jan Buchwald – doświadczony twórca spektakli radiowych i teatralnych. Muzykę skomponował Janusz Grzywacz – twórca zespołu Laboratorium, autor muzyki do kilkudziesięciu spektakli i filmów.

Fragment audiobooka można wysłuchać na portalu Youtube.com.

Czytanie „Pana Tadeusza” odbędzie się w dniu inauguracji obchodów setnej rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. W piątek (10 stycznia) odbędzie się uroczysta sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego z udziałem zaproszonych gości. Druga część głównych uroczystości wojewódzkich będzie miała miejsce 17 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu. Wśród zaplanowanych wydarzeń przede wszystkim rekonstrukcja tej historycznej operacji i manifestacja patriotyczna połączona z przemarszem przez miasto. Program obchodów.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego