Get Adobe Flash player

zaaa

Zgodnie z tradycją, w Powiecie Włocławskim w tym roku organizowana będzie już XXI Powiatowa Wystawa „Stoły Wigilijne na Kujawach”. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są Starostwo Powiatowe we Włocławku oraz Samorząd Gminy Chodecz. Stoły wigilijne Gminy Boniewo reprezentowane będą przez Panie z Gminnej Rady Kobiet w Boniewie oraz przez Koło Gospodyń Wiejskich w Arciszewie. Wystawa odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 roku w godzinach od 11:30 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu. O godz. 13.00 zaplanowano koncert Zespołu Kameralnego Orkiestry im. Johanna Straussa „Kolędowanie po wiedeńsku”.

stoly_wigilijne_plakat_3_zapr_1

herb

Gmina Boniewo

W ramach Programu Priorytetowego

AZBEST 2019 – 2020

zrealizowała w 2019 roku przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo”

o wartości 20 304 PLN

przy wsparciu finansowym

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu

Narodowy Fundusz                                            wojewódzki fundusz

Oblodzenie: 1-Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym Powiat Włocławski
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4 ° C, temperatura minimalna gruntu około -6° C

Uwagi: temperatura poniżej 0° C będzie utrzymywała się do godzin przedpołudniowych 03.12.2019r.

Ważne:

od godz. 18:00:00  dnia 02.12.2019r.

do godz. 06:00:00  dnia 03.12.2019r.

Dyżurny synoptyk : Dariusz Gimiński

IMGW-PIB Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni5aa92dbc0000c7a5001003200258.image

Stopień zagrożenia: 1 Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

SAM_1692

Rozpoczęliśmy realizację  zadania Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I 191118C na dł 0+000-0+999, 0+999-1+998 i 2+997-3+996

W 2019 roku Gmina Boniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów całkowitych zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację  zadań :

1.Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I 191118C na dł 0+000-0+999, 0+999-1+998 i 2+997-3+996

2. Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700

3. Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502

Zakończenie realizacji zadań zaplanowano na 2020 rok.

 

Zdzisława Bywalska

SAM_1688

SAM_1691SAM_1690 SAM_1689

 

logo LGD 2

 

logo

W świetlicy Kaniewo zostały zorganizowane warsztaty kulinarne , które są prowadzone od czerwca 2019   do stycznia 2020 roku

Wspólne gotowanie i jedzenie jest  ciekawą formą spędzania wolnego czasu w kreatywny sposób.  Warsztaty kulinarne, połączone z porcją wiedzy na temat właściwego odżywiania.„Podczas warsztatów  beneficencji mogą odkryć w kuchni dobrze znane produkty i przepisy na nowo  oraz poznać zupełnie nieznane dotychczas smaki. Poza kulinarnymi inspiracjami, warsztaty to także okazja do aktywnego spędzenia czasu w miłej atmosferze i dobrej zabawy.

W ramach warsztatów  beneficjenci  uczestniczyli w wyjeździe do Opery Nowa w Bydgoszczy .

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
      • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,
      Wskaźnik efektywności społecznej –5 osób

wartość projektu-32.357,20 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

Zdzisława Bywalska

SAM_1599SAM_1628SAM_1629SAM_1630 SAM_1631

logo LGD 2

logo

 

SAM_1539

w ramach spotkań warsztatowych , odbywają się spotkania z dietetykiem. Panie zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu. Zebranym zaprezentowana została piramida żywienia, która stanowi podstawę planowania codziennego jadłospisu tak, aby dieta była zbilansowana i bogata we wszystkie składniki odżywcze niezbędne do utrzymania dobrej kondycji. Każda z uczestniczek otrzymuje sporo cennych wskazówek, które ułatwią im wprowadzenie prawidłowych zasad żywienia do swojego jadłospisu, co wpłynie pozytywnie na ich zdrowie i samopoczucie.

Proponowana tematyka warsztatów zachęciła zebrane osoby do czynnego udziału w zajęciach. Panie chętnie zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z nawykami żywieniowymi.

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
     • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,

      Wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób

 

 

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

Zdzisława Bywalska

 

SAM_1534 SAM_1535 SAM_1536 SAM_1538 SAM_1536SAM_1537

logo LGD 2

 

logo

 

 

 

78855504_453402025604548_5272600885925511168_nMalowanie tuszem alkoholowym plus decoupage z udziałem papieru ryżowego do decoupage

 

Kolejny etap  warsztatów rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość.

Obserwując beneficjentów biorących udział w warsztatach podziwiamy ich zapał , rozwijającą się aktywizację , potrzebę realizacji nowych zadań wspólnie z innymi uczestnikami.

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
     • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,

      Wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób

 

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

 

Zdzisława Bywalska

74796402_426159638058413_882193150251106304_n 76894818_693043701104171_1630284055582867456_n 75316006_723795828123995_5268183791234449408_n 74911491_1196876787149532_755161095810842624_n75569674_707274209767003_1995386860204982272_n76776609_611583599591774_6833474992944971776_n78055953_699297983888224_2035337941617737728_n 78465149_576612403092747_7265155558796165120_n 76747458_2689899311072916_1951491538525618176_n78240029_713032595844240_168232520364589056_n

Zdzisława Bywalska

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!