Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 24.10.2019  w godz. 8.00-16.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej JANOWO 

   w godz. 9.00-12.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBOMIN MBM, CHŁODNIA, LUBOMIN RZĄDOWY 5,6, LUBOMIN WIEŚ 1,2,3, LUBOMIN LEŚNY 4,4A, WIATRAKI   

W dniu 25.10.2019  w godz. 8.00-16.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej BNIN

Tadeusz Domański

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

 

Nadsyłane w konkursie fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim:  www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu tutaj.

Każdy  autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.

 

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:

  • region przyjazny środowisku i rolnictwo,
  • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
  • edukacja, kultura i sport,
  • transport i infrastruktura.

 

Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.

Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34111-pokaz-region-na-zdjeciach-nagrody-czekaja

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2019-2024

 

Na podstawie uchwały Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady, ogłasza się nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Członkami Rady mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

Kandydatów na członka Rady, mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi od 9 do 19 osób powołanych na 5 letnią kadencję,  należy dostarczanie informacji na temat sposobów i kierunków strategii społecznej w odniesieniu do środowiska ludzi starszych i podejmowaniu różnego rodzaju działań
i przedsięwzięć, zmierzających do przebudowy przestrzeni społecznej, aby była przyjazna mieszkańcom regionu. Rada działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zgłoszenia winny być przygotowane w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym:

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 7 października 2019 r.
(O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do Biura Podawczo – Kancelaryjnego, przesłać drogą pocztową lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

Ogloszenie_Marszalka_Rada_Seniorow_2019    Formularz_Zgloszeniowy_2019

W dniu 8.10.2019  w godz. 8.00-15.30nastapi przerwa w dostawie energii elektrycznej

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBOMIN 1 WIEŚ

 

 

Tadeusz Domański

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

logo-III-5

logo

Makrama

68723117_381011959201170_243861826385739776_n

 

Tym razem w ramach warsztatów rękodzieła ludowego panie wykonywały robótki ze sznurka.

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Zdzisława Bywalska

69577320_3155777394440324_559766214423871488_n 68731951_2990683004306400_4172701714660458496_n  69335211_2084655685174152_9160164673901821952_n  69369841_2163292050636386_1144318723767664640_n

 

logo-III-5

 

logo

70882036_726511134464244_150170430538252288_n

 

Odbyły  się kolejne warsztaty rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość.

W ramach zadania beneficjenci wykonali mydła naturalne .

Grupowa praca , miła atmosfera , zadowalanie uczestników , uzyskane efekty to realizacja celu.

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

Zdzisława Bywalska

71288986_445563796052414_825850038390358016_n70768204_432002980754070_6736983033607356416_n

71204254_440698929891837_2501539521858895872_n 72099302_583668045502504_7779583179320459264_n71497433_666790327164757_6875143163627962368_n71312674_549178375822177_5604931457991573504_n 71511932_2132319787069426_8358249027963191296_n

 

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAM_1559

18 września 2019 roku oddano  do użytkowania   Klub Senior + w miejscowości Łąki Wielkie . Klub powstał w ramach zadania „Utworzenie Klubu senior + poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąki Wielkie”

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu   Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020.                       Zdzisława Bywalska

SAM_1552SAM_1556  

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES  

SAM_1557

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!