Get Adobe Flash player

WIZUALIZACJA WYBORÓW  – https://wybory2018.pkw.gov.pl/

  • Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, (burmistrza) zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
  • W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  • W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  • W wyborach wójta (burmistrza): jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

PAMIĘTAJ ! ZABRAĆ ZE SOBĄ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej wystąpią u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej OTMIANOWO 2 obwód 200 w dniu  22.10.2018  w godz.8.00-14.30.

 

SAM_1135 SAM_1131

16 października 2018 roku odebrano i oddano do użytkowania zadanie :”Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie i Sarnowo”. W ramach zadania wykonano przebudowę trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1438 mb.

Zakres robót objął
– drogę w miejscowości Sarnowo dł. 576 mb. Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy, dwustronne pobocza oraz znaki bezpieczeństwa ruchu .
– dwie drogi w miejscowości Łąki Wielkie dł.862 mb. Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy, dwustronne pobocza oraz znaki bezpieczeństwa ruchu .

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SAM_1138 SAM_1132 SAM_1128

Zdzisława Bywalska

W piątek 12 października 2018r. w naszej gminie odbyła się wyjątkowa uroczystość – Rada Gminy Boniewo Uchwałą XXXII/205/18  z dnia 14 września 2018 roku nadała Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie imię
OBROŃCÓW ZIEMI KUJAWSKIEJ. Szkoła otrzymała nazwę „Zespół Szkół w Boniewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej”.

Czytaj więcej

SAM_1086

W latach 2014 -2018 zostało przebudowanych 57 kilometrów dróg gminnych , drogi gruntowe uzyskały nawierzchnię asfaltową , podnosząc parametry techniczne dróg a tym samym zwiększając bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury drogowej .

W roku 2018 zostanie oddanych do użytku 6,200 km dróg gminnych :

„Przebudowa dróg gminnych Lubomin -Lubomin Leśny” o łącznej długości 2826 mb ,dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

„Przebudowa dróg gminnych” o łącznej długości 1946 mb w tym
a/ Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębiec dł. drogi 425 mb
b/ Przebudowa drogi gminnej w m. Sarnowo dł. drogi640 mb
c/ Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin Rządowy dł.drogi 306 mb
d/ Przebudowa drogi gminnej w m. Arciszewo dł. drogi 575 mb

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie i Sarnowo”o łącznej długości 1438 mb Projekt dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zdzisława Bywalska

SAM_1089SAM_1080SAM_1085SAM_1079

W dniu 1 października 2018r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali Zespołu Szkól w Boniewie odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości uzyskania dopłat na wymianę pieca i termomodernizację. Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej. ZAPRASZAMY.

SAM_10627 września 2018 roku Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie sprzęt ratownictwa, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Przekazany sprzęt ratownictwa :
1.Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami.
2.Hydrauliczne nożyce do cięcia .
3.Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO .
4.Zestaw węży hydraulicznych.

Zakup sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Zdzisława Bywalska

SAM_1066 SAM_1058 SAM_1060 SAM_1063SAM_1069

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!