Get Adobe Flash player

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: Bieżące obustronne mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin: Brześć Kujawski, Boniewo, Lubraniec, Izbica Kujawska.

– więcej informacji – TUTAJ: PZD-informacja

Przerwy w dostawie energii elektrycznej wystąpią:

-w dniu  24.04.2018 w godz. 8.00-15.00 u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej   LUBOMIN 3 WIEŚ

-w dniu  25.04.2018 w godz. 8.00-15.00 u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej   ŁĄCZEWNA 2 obwód 100

-w dniu  26.04.2018 w godz. 8.00-15.00u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej   LUBOMIN 2 WIEŚ obwód 100.

 

W związku z budową sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudową sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących  rurociągach w gminie Boniewo w dniach od 12 kwietnia do 30 maja 2018 roku w terenie Gminy mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody pitnej poprzez:

  1. Przerwy w dostawie wody,

  2. Zmianę barwy wody,

  3. Oraz z uwagi na konieczność chlorowania wody podchlorynem sodu w sposób ciągły może wystąpić również zmiana smaku i zapachu wody,

przepraszamy, jednakże są one konieczne  celem wykonania  niezbędnych  konserwacji / napraw / wymiany  na sieci wodociągowej Za wszystkie utrudniania.

Wójt Gminy Boniewo

Marek Klimkiewicz

Przerwa w dostawie energii elektrycznej wystąpi u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych:

GRÓJEC 2 w dniu 17.04.2018 w godz. 8.00-15.00

ŁĄCZEWNA 3 w dniu   18.04.2018 w godz. 8.00-15.00

 

W związku z budową sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudową sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących  rurociągach w gminie Boniewo w dniach od 12 kwietnia do 19 kwietnia 2018 roku w godzinach od 8:00-17:00 na terenie Gminy wystąpią przerwy w dostawie wody. Może ulec również zmiana barwy wody.Wykonawcą powyższych robót jest  Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie. Za wszystkie utrudniania przepraszamy, jednakże są one konieczne  celem wykonania  koniecznych konserwacji / napraw / wymiany  na sieci wodociągowej.

Na stronie bip Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/zdrowie/ znajduje się ogłoszenie konkursu na realizatorów w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”  w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (usg aorty brzusznej). Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu).

 

 

Oferty mogą składać podmioty lecznicze, które zapewnią przeprowadzenie ww. badań przesiewowych (usg aorty brzusznej) w swojej siedzibie znajdującej się na terenie objętym granicami administracyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego (jst) lub na terenie objętym granicami administracyjnymi powiatu w skład, którego wchodzi dana jst.

 

boniewo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizuje akcje poboru krwi  w Boniewie.
8 kwietnia 2018r. od godziny 9.00 do 14.00  – parking przy kościele
– ekipa wyjazdowa z wykorzystaniem ambulansu RCKiK w Bydgoszczy przyjmowała będzie chętnych oddać krew.
Akcja „ODDAJ KREW – URATUJ ŻYCIE” – jej inicjatorem jest P. Wiesław Jędrzejewski z Bierzyna.

Krew jest lekiem ratującym życie, którego niczym nie można zastąpić, Jej wartość doceniamy dopiero w obliczu tragedii swojej lub swoich bliskich.  W wielu przypadkach tylko dzięki niej możliwy jest powrót do zdrowia.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, jak dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew.  Jedynym jej źródłem są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa – ludzie tacy jak Ty!

Oddając krew ratujesz życie i sprawiasz, że dzięki Twojej decyzji Ktoś będzie mógł obchodzić kolejne urodziny, przeżyć kolejne wakacje.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zaopatruje w krew i preparaty krwiopochodne ponad 30 szpitali województwa kujawsko -pomorskiego. Odpowiednia, stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo w jakim momencie będziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.

Krew potrzebna jest codziennie. Nie przechodź obojętnie obok placówek służby krwi, zabierz ze sobą przyjaciół i przyjdź do nas.

www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!