Get Adobe Flash player

Zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

 

Nadsyłane w konkursie fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim:  www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu tutaj.

Każdy  autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.

 

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:

  • region przyjazny środowisku i rolnictwo,
  • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
  • edukacja, kultura i sport,
  • transport i infrastruktura.

 

Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.

Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34111-pokaz-region-na-zdjeciach-nagrody-czekaja

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

wybory-parlamentarneWybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października 2019r. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21.

W wyborach parlamentarnych 2019 nie ma kolorowych kart do głosowania. Wyborca dostanie karty białe.

Nazwiska kandydatów będą wydrukowane na tle o odmiennej barwie, w zależności od tego, czy będzie to karta go głosowania do Sejmu, czy do Senatu.

Karty do głosowania 2019 – każdy wyborca otrzyma dwie karty

Każda karta do głosowania w wyborach parlamentarnych 2019 ma swój tytuł. Jej wielkość zależy od liczby zgłoszonych komitetów i zarejestrowanych kandydatów.

Zawsze będzie ona zadrukowana tylko z jednej strony. Pod listą kandydatów – zarówno w wyborach do Sejmu, jak i do Senatu – znajdzie się informacja, jak oddać ważny głos.

Karty do głosowania 2019 – jak głosujemy w wyborach do Sejmu?

Karta do głosowania w wyborach 2019 do Sejmu to podłużny arkusz papieru, na którym przy nazwach komitetów umieszczono ich logotyp.

Nazwiska kandydatów wydrukowano na szarym tle. Karta będzie miała jeden otwór, w prawym górnym rogu.

W wyborach 2019 do Sejmu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Karty do głosowania 2019 – jak głosujemy w wyborach do Senatu?

Karta do głosowania w wyborach 2019 do Senatu to jedna kartka papieru, na której w kolejności alfabetycznej umieszczone będą nazwiska kandydatów do Senatu startujących w danym okręgu wyborczym.

Nazwiska kandydatów wydrukowano na żółtym tle. Przy nazwiskach kandydatów mogą też być umieszczone loga komitetów, które reprezentują.

W wyborach 2019 do Senatu głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

kompetencje-cyfrowe

Nauka kompetencji cyfrowych to nie tylko nauka umiejętności związanych z obsługą komputera, lecz poszerzanie wiedzy o zagadnienia, które stają się niezbędne do poruszania się w dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie, pełnym nowych – cyfrowych – możliwości.

Gmina Boniewo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: „kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na jego realizację Gmina Boniewo pozyskała kwotę 148.320 zł. Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, wykorzystania możliwości jakie daje Profil Zaufany, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+).

Dzięki szkoleniom Gmina Boniewo wesprze mieszkańców w drodze do pozyskania praktycznych umiejętności sprawnego wykorzystywania możliwości jakie daje Internet. Pokaże, jak funkcjonuje e-administracja, social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu oraz jak chronić dzieci przed niepożądanymi treściami.

„Cieszy fakt, że kolejny raz Gminie Boniewo udało się pozyskać środki finansowe – tym razem na realizację bezpłatnych szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe naszych mieszkańców, które są niezwykle istotne w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości jaka nas otacza”  –  „Dodatkowo, zakupiony sprzęt komputerowy, po szkoleniach, trafi do miejscowej szkoły dzięki czemu dalej będzie służył społeczności – tym razem: uczniom z naszej gminy” –
Szkolenia realizowane są w następujących dziedzinach
• Rodzic w Internecie
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Rolnik w sieci
• Mój biznes w sieci
• Kultura w sieci

Wielość tematów szkoleń sprawia, że każda chętna osoba znajdzie interesujący obszar z którego będzie mogła zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę.

Dla kogo szkolenia?

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 25 lat, mieszkają na terenie gminy Boniewo i nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych organizowanych przez inne gminy (z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-080/18).

Uczestnicy pracują w małych (12 osobowych grupach) na nowym, specjalnie zakupionym na ten cel sprzęcie komputerowym, otrzymują materiały szkoleniowe a po zakończonym kursie – certyfikat jego ukończenia. Mają zapewnioną przerwę kawową oraz obiad.
Szkolenie odbywają się w formie dwóch spotkań po 8 godzin w weekendy i są dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.
Jeden kursant może wziąć udział w jednym szkoleniu organizowanym przez Gminę.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników jest prowadzona przez cały okres trwania projektu do osiągnięcia limitu miejsc. / 288/

Zapisy i informacje na temat szkoleń pok. nr 9  Urząd Gminy Boniewo, tel. 542840181
Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest osobisty lub telefoniczny kontakt z pracownikiem urzędu.

Planowane terminy najbliższych dwudniowych szkoleń:

 

19 -20 października 2019r. /brak wolnych miejsc/

26 – 27 października 2019r. /6 wolnych miejsc/

9 – 10 listopada 2020r. /brak wolnych miejsc/

23 – 24 listopada 2020r. / 10 wolnych miejsc/

7 – 8 grudnia 2010r. /10 wolnych miejsc/

14 -15 grudnia 2010r. / 6 wolnych miejsc/

 

Miejsce szkolenia; Sala posiedzeń na Hali Sportowej w Boniewie, ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo

Szkolenia organizowane w Gminie Boniewo to praktyczna nauka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym i zawodowym. Dlatego serdecznie na nie zapraszamy!

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2019-2024

 

Na podstawie uchwały Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady, ogłasza się nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Członkami Rady mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

Kandydatów na członka Rady, mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi od 9 do 19 osób powołanych na 5 letnią kadencję,  należy dostarczanie informacji na temat sposobów i kierunków strategii społecznej w odniesieniu do środowiska ludzi starszych i podejmowaniu różnego rodzaju działań
i przedsięwzięć, zmierzających do przebudowy przestrzeni społecznej, aby była przyjazna mieszkańcom regionu. Rada działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zgłoszenia winny być przygotowane w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym:

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 7 października 2019 r.
(O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do Biura Podawczo – Kancelaryjnego, przesłać drogą pocztową lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

Ogloszenie_Marszalka_Rada_Seniorow_2019    Formularz_Zgloszeniowy_2019

W dniu 8.10.2019  w godz. 8.00-15.30nastapi przerwa w dostawie energii elektrycznej

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBOMIN 1 WIEŚ

 

 

Tadeusz Domański

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

logo-III-5

logo

Makrama

68723117_381011959201170_243861826385739776_n

 

Tym razem w ramach warsztatów rękodzieła ludowego panie wykonywały robótki ze sznurka.

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Zdzisława Bywalska

69577320_3155777394440324_559766214423871488_n 68731951_2990683004306400_4172701714660458496_n  69335211_2084655685174152_9160164673901821952_n  69369841_2163292050636386_1144318723767664640_n

 

logo-III-5

 

logo

70882036_726511134464244_150170430538252288_n

 

Odbyły  się kolejne warsztaty rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość.

W ramach zadania beneficjenci wykonali mydła naturalne .

Grupowa praca , miła atmosfera , zadowalanie uczestników , uzyskane efekty to realizacja celu.

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

Zdzisława Bywalska

71288986_445563796052414_825850038390358016_n70768204_432002980754070_6736983033607356416_n

71204254_440698929891837_2501539521858895872_n 72099302_583668045502504_7779583179320459264_n71497433_666790327164757_6875143163627962368_n71312674_549178375822177_5604931457991573504_n 71511932_2132319787069426_8358249027963191296_n

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!