Get Adobe Flash player

W dniu 12.09.2018  w godz. 8.00-12.00  przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  OTMIANOWO 3

W dniu 13.09.2018  w godz. 8.00-14.30   przerwa w dostawie energii elektrycznej  nastąpi u odbiorców zasilanych  ze stacji transformatorowej  ŁAKI MARKOWE B

W dniu 14.09.2018  w godz. 8.00-12.00  przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej   ŁĄCZEWNA 1 a w godz. 11.00-14.00 u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  ŁĄCZEWNA 2

 

Gmina Boniewo uzyskała grant w wysokości 148.320 zł na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców.

Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z siedmiu modułów szkoleniowych:  1. „Rodzic w Internecie”, 2. „Mój biznes w sieci”, 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4. „Działam w sieciach społecznościowych”, 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 6. „Rolnik w sieci”, 7. „Kultura w sieci”. Czytaj więcej

Zadanie realizowane z dofinansowanie środków „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w wysokości 63, 63 % kosztów kwalifikowanych .

Aktualnie trwają roboty związane z realizacją zadania ” Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały „.

W ramach zadania zostaną wybudowane cztery wielorodzinne oczyszczalnie ścieków w m. Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki.

Planowany termin zakończenia zadania 28 września 2018 roku.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Boniewo poprzez budowę wielorodzinnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowę sieci wodociągowej- budowę węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo .

Zdzisława Bywalska

W dniu 05.09.2018  w godz.8.00- 18.00 przerwa w dostępie do energii elektrycznej nastąpi u odbiorców zasilanych  ze stacji transformatorowej  ARCISZEWO .

W dniu 05.09.2018  w godz.8.00- 10.00 i 16.00-18.00 przerwa w dostępie do energii elektrycznej nastąpi u odbiorców zasilanych  ze stacji transformatorowej  ARCISZEWO 1, 3, 4, BIERZYN 1, 2, 3, 4, JANOWO , ŁĄKI WIELKIE, ANIELIN, OSIECZ WIELKI 1, 2, 3, OSIECZ PZZ, OSIECZ MAŁY 1, 2, 3, ŻURAWICE 1, 2, BNIN.

 

Najważniejsze święto rolnicze zgromadziło wielu gości z terenu gminy jak i pozostałych miejscowości. Coroczne święto rozpoczęło się uroczystą mszą św. dziękczynną za tegoroczne plony oraz w intencji rolników. Przybyły liczne delegacje z bochenkami chleba, koszami warzyw i owoców, bukietami kwiatów. Wioskami wiodącymi były: Jastrzębiec i Michałowo które w ogrodzie parafialnym przygotowały poczęstunek chlebem i ciastem. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł na pobliskie boisko sportowe, gdzie podziękowano za plony. Wójt Gminy – MAREK KLIMKIEWICZ i Przewodniczący Rady Gminy – ADAM CIESIELSKI podzielili między mieszkańców dożynkowe chleby. Obrzęd dożynkowy przygotował zespół „Kruszynioki”. Czytaj więcej

poziom_kolor

Pragniemy poinformować, iż realizujemy w partnerstwie projekt pt.:
„Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.
Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K). Czytaj więcej

Rozpoczął się ogólnopolski ,organizowany przez KOWR, konkurs fotograficzny „Polskie kadry”, którego celem jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. Czytaj więcej

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!