Get Adobe Flash player

plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 Czytaj więcej

Wójt Gminy Boniewo informuje, że wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie Komisji do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (SUSZA) na terenie gminy Boniewo. W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę, muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat. Należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych należy składać w Urzędzie Gminy Boniewo, pok.nr 9, w godzinach urzędowania, tel. (54) 2840124 w. 33. –  do 5 lipca 2018r.

– do pobrania – „Wniosek o oszacowanie szkód …”: Boniewo susza

W dniu 19 czerwca br. w Gminie Boniewo odbyły się ćwiczenia pożarniczo-ratownicze jednostek OSP. Ich organizatorami byli: Komenda Miejska PSP we Włocławku, Wójt Gminy Boniewo, Zarząd Gminny ZOSP RP w Boniewie, a wsparcia udzieliło Starostwo Powiatowe we Włocławku. Założenia ćwiczeń zakładały, że dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej, wskutek czego powstaje pożar na poddaszu budynku szkoły. Po zauważeniu pożaru, pracownicy szkoły przystępują do ewakuacji uczniów. Czytaj więcej

boniewo poprawione wesela

KRUS we Włocławku przesyła w załączeniu list Prezesa Kasy do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. List KRUS

W najnowszym, dzisiejszym magazynie „Tydzień w Powiecie”  zamieszczono relację wideo z niedzielnej sołtysiady rozgrywanej na naszym Orliku. Zobaczcie koniecznie zmagania naszych dzielnych piłkarzy! TUTAJ

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!