Get Adobe Flash player

Bez kategorii

W dniu 4 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje szkolenie z biznesplanu w zakresie rozwój działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, pocztą elektroniczną zglowiaczka@wp.pl , pocztą tradycyjną lub osobiście do 18.11.2018r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

formularz rekrutacyjny – szkolenie biznesplan

Oświadczenie uczestnika projektu

W dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada) Gmina Boniewo będzie uczestniczyła
w ogólnopolskim treningu systemu powszechnego ostrzegania ludności „RENEGADE”, połączonym z  włączaniem syren alarmowych. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i  Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.  W porozumieniu z KG PSP przeprowadzony zostanie również trening systemu alarmowania i  ostrzegania.

Podawane będą dwa sygnały:

– ogłoszenie alarmu: (dźwięk modulowany przez okres trzech minut)

– odwołanie alarmu: (dźwięk ciągły przez okres trzech minut)

W dniu dzisiejszym na Hali Sportowej w Boniewie odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-nej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Nieodłącznym elementem są pieśni patriotyczne, które rozbrzmiewały podczas uroczystości – usłyszeć mogliśmy m.in.: O mój rozmarynie, My, pierwsza brygada, Przybyli ułani, Wojenko, Rota. Na zakończenie akademii – młodzież zatańczyła poloneza.

Pieśni patriotyczne są śpiewane głównie podczas świąt narodowych. Często przybierały formę marszową, gdyż śpiewali je żołnierze idący na front. Pieśni patriotyczne zajmują ważne miejsce w kanonie twórczości polskiej muzyki, są znane młodszym i starszym. Poprzez melodię i patriotyczne teksty pieśni patriotyczne przypominają o ważnych wydarzeniach w historii Polski, ale także o tęsknocie za wolnością lub członkiem rodziny, który walczył w wojnie. Niektóre pieśni patriotyczne mają wymiar żartobliwy, gdyż śmiechem próbowano przetrwać traumatyczne wydarzenia wojen. Pieśni patriotyczne stanowią też muzyczny pomnik dla bohaterskich polskich żołnierzy walczących za Ojczyznę.

Po uroczystości uczestnicy akademii przemaszerowali na miejscowy cmentarz, by złożyć wiązanki kwiatów na grobach poległych, oraz zapalono białe i czerwone znicze. Czytaj więcej

Nowo wybrani radni Boniewa oraz wójt odebrali w dniu 6 listopada 2018 r.zaświadczenia o wyborze na kadencję 2018-2023. Uroczystość odbyła się w Sali Posiedzeń Rady Gminy.

Zgodnie z prawem fakt uzyskania mandatu radnego oraz wójta jest potwierdzony zaświadczeniem, które nowo wybranych radnym wręczyła  Iwona Witczak, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie. Zaświadczenie o wyborze otrzymał też Marek Klimkiewicz, który w wyborach bezpośrednich na Wójta Gminy Boniewo uzyskał 1293 głosy (poparcie 80,31 % głosujących).

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2792.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1643 osób, to jest 58,85% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 1601, to jest 97,44% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 42, to jest 2,56% ogólnej liczby głosów oddanych,

Spośród 39 kandydatów w wyborach do Rady Gminy Boniewo na kadencję 2018-2023 mandaty uzyskali:
ADRYAŃCZYK Eugeniusz, CIESIELSKI Adam, MODRZEJEWSKI Jan, MYSIOR Karolina, DOLATA VEL DOLATOWSKA Ewa, SZADKOWSKI Daniel, STAWICKI Marcin, BOCIAN Paweł, PRZYBYSZ Jerzy, PAWŁOWSKI Andrzej, WOJASIŃSKA Henryka, GÓRSKI Ireneusz, KUJAWSKI Grzegorz, DAROSZEWSKA Agnieszka, PIASECKI Mirosław.

Pierwsza sesja, podczas której odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie przewidywana jest na 23 listopada 2018r. Czytaj więcej

W dniu 6.11.2018  w godz.10.30-14.30 przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  GRÓJCZYK 1 obwód 100.

ZAPRASZAMY mieszkańców na obchody 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości –
Program obchodów:

9 listopada 2018 r.

11.00 Spotkanie na hali sportowej.
11.11 Wspólne śpiewanie hymnu w ramach akcji „ Cała Polska śpiewa hymn z okazji 100-lecia Niepodległości.
Część artystyczna
Złożenie kwiatów na grobach poległych, na cmentarzu w Boniewie.

10 listopada 2018r.

16.00 Msza św. w Kościele parafialnym.
ok. 17.00 Nadanie rondu w Boniewie imienia „100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę” (przemarsz
z Kościoła w kierunku ronda)
17.30 Ogniobranie i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku

Przejazdy drezyną „STAŚ”

SAM_1151

17 października 2018 roku oddano do użytkowania zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Lubomin -Lubomin Leśny ”

W zakres zadania weszły dwie drogi gminne nr 191137C i 191140C o łącznej długości 2826 mb w zakresie : Drogi w ramach zadania uzyskały nawierzchnię asfaltową o szerokość pasa ruchu – -3,5 m- 5,0 m , Szerokość poboczy -2 x 0,75m,chodnik, peron ,znakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zaprojektowane rozwiązania charakteryzują się trwałością technologiczną, gwarantującą utrzymanie rezultatów i celu realizacji projektu. Wykonanie zadania to kontynuacja podjętych przez Gminę działań w kierunku podniesienia parametrów technicznych drogi. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze , likwidacji problemów, które wiązały się z użytkowaniem drogi. Realizacja projektu, w wyniku którego została wykonana nawierzchnia asfaltowa dróg na dł.2826mb spełniająca wymagania normatywne dla danej klasy dróg oraz prognozowanego charakteru ruchu, umożliwiła skrócenie czasu przejazdu pojazdów, zmniejszenie uciążliwości ruchu po przedmiotowym odcinku drogi oraz przyczyniła się do ograniczenia kosztów eksploatacji pojazdów.
SAM_1157 SAM_1153 SAM_1154 SAM_1148 SAM_1152

Zdzisława Bywalska


Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!