Get Adobe Flash player

Komunikat

WÓJTA GMINY BONIEWO

            Wójt Gminy Boniewo informuje mieszkańców Gminy Boniewo oraz osoby przebywające na terenie gminy, że w dniach 6-9 października 2020r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX – 20. Elementami przedsięwzięcia będą epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z tym zostanie przeprowadzony  trening ćwiczebny systemu alarmowania i ostrzegania.

            Na podstawie § 10 ust. 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach,  pragnę poinformować  mieszkańców Gminy Boniewo, że w trakcie prowadzonego ćwiczenia będą włączone urządzenia alarmowe(syreny) gdzie będzie nadany sygnał ćwiczebny ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut), odwołanie alarmu (dźwięk ciągły przez okres trzech minut).

ALARM BĘDZIE MIAŁ TYLKO I WYŁĄCZNIE CHARAKTER ĆWICZEBNY !

            Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Boniewo oraz osób przebywających na terenie Gminy Boniewo o nietraktowanie emitowanych sygnałów w dniach 6-9 października br. jako faktycznego zagrożenia.

26 i 27 października 2020 roku w godzinach  8:30-16:30 z przerwą 13:00-13:45

w miejscowości Osiecz Wielki / były plac buraczany/będą odbierane odpady rolnicze od mieszkańców Gminy Boniewo zgodnie z poniższą instrukcją :

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ODPADÓW ROLNICZYCH DO ODBIORU

POSORTOWAĆ ODPADY I UMIEŚCIĆ ODDZIELNIE W 4 KATEGORIACH:

  1. FOLIA ROLNICZA

FOLIA DO OWIJANIA BALOTÓW

FOLIA Z BIGBAGÓW (WKŁADY)

  1. SIATKA I SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW
  2. OPAKOWANIA PO NAWOZACH
  3. OPAKOWANIA BIGBAG (BEZ WKŁADU FOLIOWEGO)

WSZYSTKIE OPADY MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM

TYPU WOREK LUB BIGBAG

DO PRZEKAZANIA ODPADÓW NIEZBĘDNY JEST DOWÓD OSOBISTY!

Odbiorcą odpadów w Imieniu Gminy Boniewo jest VIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Radomice 49a, 87-600 Lipno

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 2.8. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Chcemy zachęcić mieszkańców gminy w projekcie i oddanie głosu poparcia poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie:

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Pozyskany maszt postawiony zostanie na boniewskim cmentarzu przy grobach żołnierzy poległych w Bitwie pod Szczytnem 11-12 września 1939r.

Odbiór zadania Wymiana/ ułożenie podłogi w jadalni stołówki Szkoły Podstawowej w Boniewie

18 września 2020 roku dokonano odbioru i przekazania do użytkowania jadalni stołówki Szkoły Podstawowej w Boniewie.

Realizacja zadania umożliwiła poprawę standardu pomieszczeń stołówki szkolnej

Gmina Boniewo na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2020 w wysokości 80.000 PLN.

.

Gmina Boniewo otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2020 na realizację zadania Dostawa wyposażenia oraz wymianę podłogi stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Boniewie / kuchnia i jadalnia /  .

Aktualnie trwają prace związane z wymianą podłogi . Po wymianie podłoga uzyska nawierzchnię winylową.

Zostały zawarte również umowy na dostawę krzeseł oraz wyposażenia kuchennego .

Realizacja zadania umożliwi poprawę standardu pomieszczeń stołówki szkolnej oraz jej doposażenia