Get Adobe Flash player

SAM_1531 Aktualnie trwają prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Łąkach Wielkich . W wyniku przeprowadzonych robót zostanie utworzony Klub Senior + .

Prace przebiegają prawidłowo, zgodnie z podpisaną umową  z Wykonawcą .

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu   Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020

 

Zdzisław Bywalska

SAM_1530SAM_1532

Baner na gotowo

Organizatorzy zapraszają w 80 rocznicę Bitwy pod Szczytnem, do udziału w III Biegu Pamięci, który odbędzie się 14 września 2019r.
Start ostry: godzina 11.00 w miejscowości Łąki Markowe, w odległości około 1200 m od obelisku – miejsca walk.
 Meta: ul. Leśna w Boniewie okolice stadionu i hali sportowej.
Trasa biegu 10 km, oznaczona co kilometr pionowymi znakami. Szczegółowy plan przebiegu trasy zostanie wywieszony w biurze zawodów oraz umieszczony na stronach internetowych na 2 tyg. przed startem. Trasa omówiona również będzie przez Organizatorów w dniu startu, podczas odprawy technicznej.
Biuro zawodów znajdować się będzie w Hali Sportowej w Boniewie przy ul. Szkolnej. Biuro będzie czynne od godz. 7.30 do godz. 9.50.
Organizator zapewnia transport Uczestników biegu autobusem z parkingu znajdującego przy Szkole Podstawowej w Boniewie ul. Szkolna 32 na miejsce startu w miejscowości Szczytno, Gmina Choceń. Odjazd autokarów o godz. 9.40 i 10.00.
Zapisy i regulamin na stronie:
eletronicznezapisy.pl/event/3485/strona.html”

Główny Punkt Informacyjny FE w Bydgoszczy organizuje praktyczne szkolenie z obsługi generatora wniosków o dof. RPO WK-P 2014-2020 wraz z przygotowaniem załączników w ramach aplikowania o wsparcie ze środków UE.

 

Zapraszamy Państwa pracowników oraz kooperantów/klientów/partnerów do wzięcia udziału w tym bezpłatnym wydarzeniu.

 

szkolenia-i-konferencje

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.
Pozdrawiam
Marcin Kościelny
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9
85-067 Bydgoszcz

 

 

SAM_1510

26 lipca 2019 roku odebrano i oddano do użytkowania zadanie Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Lubomin-Lubomin Rządowy- Bierzyn.

W zakres zadania weszły  dwie drogi gminne odcinek drogi 191145C Lubomin-Lubomin Rządowy oraz odcinek drogi 191146C Lubomin -Bierzyn o łącznej długości 2969 mb  wykonano:

zmianę nawierzchni drogi na asfaltową , oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu , chodniki , peron oraz pobocza .

Realizacja projektu to :Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg,
● Podniesienie standardów technicznych dróg a co za tym idzie ich parametrów użytkowych,
● Rozwój spójnej sieci dróg publicznych poprzez poprawę połączeń dróg gminnych z drogami wyższej kategorii,
● Zwiększenie płynności ruchu,
● Efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację zadnia .
● zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu    Fundusz Dróg Samorządowych . 

 

Zdzisława Bywalska

SAM_1519 SAM_1521  SAM_1514 SAM_1523  SAM_1513  SAM_1516  SAM_1525  SAM_1512  SAM_1528

logo III

LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

8 sierpnia w Boniewie odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość

Warsztaty to wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym ale również miło spędzony czas i integracja .

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Grupa osób biorąca udział w warsztatach to  osoby  udowadniające  , że wiek czy inne problemy które dotykają  każdego z nas nie są żadną barierą  w  podnoszeniu aktywizacji , czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym  Gminy.

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

 

Zdzisława Bywalska

 IMG_20190808_195441           IMG_20190808_152655       IMG_20190808_152708   IMG_20190808_152713   IMG_20190808_152720  IMG_20190808_152725  IMG_20190808_152733  IMG_20190808_152758  IMG_20190808_152817  IMG_20190808_152824  IMG_20190808_152845  IMG_20190808_152848

 

 

 

 

Dofinansowanie instalacji  fotowoltaicznych    kurenda

W dniu 20.08.2019  w godz. 8.00-14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ŻURAWICE 2 , OSIECZ MAŁY 1 obwód 100,  

W dniu 21.08.2019  w godz. 8.00-14.30   odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SUŁKÓWEK 1 obwód 200

nastąpi przerwa w dostawie  energii elektrycznej

Tadeusz Domański

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

 

b563abd2-beb8-48f6-a144-cbf1c69559fe

Dziś 1 sierpnia, przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny w Warszawie i wielu miastach oraz wsiach w całej Polsce o godz. 17 odezwą się syreny alarmowe, zabiją dzwony kościołów i zatrzyma się ruch uliczny, pod tablicami zapłoną znicze i złożone zostaną kwiaty.
Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. W reakcji na wybuch powstania w Warszawie Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler powiedział: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”

Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!