Get Adobe Flash player

Informacja na temat ferii: Gmina Boniewo zakwalifikowała się do projektu FERIE

27 grudnia oddano do użytku  w Gminie Boniewo „Ławkę Niepodległości dla samorządów”. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Obrany Narodowej w ramach konkursu „ Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Ławki  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości została usytuowana w miejscu ogólnodostępnym przy budynku Urzędu Gminy Boniewo .

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Czytaj więcej

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!