Get Adobe Flash player

Sprawozdania Wójta Gminy Boniewo z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Analiza stanu gospodarki odpadami kumunalnymi – do pobrania na stronie www.bip.boniewo.pl zakładka http://bip110.lo.pl/?cid=123/

Pełny rozmiar to 150 × 171 pixeli