Get Adobe Flash player

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do Otwartego-Integracyjnego Turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Boniewo.

Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa. Dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 sołectw,  natomiast sołectwo Boniewo może utworzyć 2 drużyny (Boniewo nie może skorzystać z połączenia się z innym sołectwem). Dodatkową grupę stanowić będą OSP (Bierzyn, Boniewo i Lubomin).

Wyklucza się podział sołectwa do kilku drużyn.

-zespół składa się maksymalnie z 10 zawodników

-w meczu uczestniczy 5 zawodników+ bramkarz

-przewidywany termin rozgrywek to czerwiec

-sposób rozgrywek i regulamin organizator ustali z kapitanami drużyn na spotkaniu organizacyjnym w dniu 21.05.2018 godz. 20:00 w Hali Sportowej w Boniewie (obecność przedstawiciela obowiązkowa)

– zgłoszenia przyjmowane będą do 18.05.2018 do godz. 15:00 na kartkach z podaniem nazwy drużyny i połączonego ewentualnie sołectwa w Hali Sportowej z numerem telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej za skład zespołu.

 

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!