Get Adobe Flash player

Gmina Boniewo zgłosiła swój udziału w projekcie mającym na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. http://www.fpgp.eu/index.php?page=news&id=406

Siedem kompetencji cyfrowych mogą zdobyć w prezencie od swoich gmin ich mieszkańcy. Wystarczy zgłoszenie do Fundacji Promocji Gmin Polskich woli uczestnictwa w konkursie  3.1 PO PC. W konkursie, którego jest organizatorem  duży sukces odnotowała Fundacja Promocji Gmin Polskich zdobywając dofinansowanie dla projektów rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w 3 z 8 obszarów objętych konkursem. Są to: Mazowsze, Łódzkie z Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolska z Zachodnim Pomorzem.
Zadaniem Fundacji jest przygotowanie zaplecza organizacyjnego, merytorycznego i kadrowego dla wielkiego cyklu szkoleń kompetencyjnych w gminach na terenie wymienionych wyżej obszarów.

Fundacja odniosła sukces, ale prawdziwymi beneficjentami będą właśnie gminy, które otrzymają granty do 150 tys zł na zorganizowanie szkoleń kompetencyjnych  w ramach następujących tematów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Warto zwrócić uwagę, że 40 proc. wartości grantu gmina może przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla celów szkoleniowych. Po zakończeniu projektu sprzęt komputerowy zakupiony przez grantobiorców ma zostać przekazany do wybranych przez grantobiorcę szkól lub placówek doskonalenia nauczycieli.

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!