Get Adobe Flash player

Wójt Gminy Boniewo informuje, że wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie Komisji do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (SUSZA) na terenie gminy Boniewo. W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę, muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat. Należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych należy składać w Urzędzie Gminy Boniewo, pok.nr 9, w godzinach urzędowania, tel. (54) 2840124 w. 33. –  do 5 lipca 2018r.

– do pobrania – „Wniosek o oszacowanie szkód …”: Boniewo susza

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!