Get Adobe Flash player

Zadanie realizowane z dofinansowanie środków „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w wysokości 63, 63 % kosztów kwalifikowanych .

Aktualnie trwają roboty związane z realizacją zadania ” Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały „.

W ramach zadania zostaną wybudowane cztery wielorodzinne oczyszczalnie ścieków w m. Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki.

Planowany termin zakończenia zadania 28 września 2018 roku.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Boniewo poprzez budowę wielorodzinnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowę sieci wodociągowej- budowę węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo .

Zdzisława Bywalska

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!