Get Adobe Flash player

logo-III-5

 

logo

70882036_726511134464244_150170430538252288_n

 

Odbyły  się kolejne warsztaty rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość.

W ramach zadania beneficjenci wykonali mydła naturalne .

Grupowa praca , miła atmosfera , zadowalanie uczestników , uzyskane efekty to realizacja celu.

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
     • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,

      Wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób

 

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

Zdzisława Bywalska

71288986_445563796052414_825850038390358016_n70768204_432002980754070_6736983033607356416_n

71204254_440698929891837_2501539521858895872_n 72099302_583668045502504_7779583179320459264_n71497433_666790327164757_6875143163627962368_n71312674_549178375822177_5604931457991573504_n 71511932_2132319787069426_8358249027963191296_n