Get Adobe Flash player

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502 . W zakres zadania wchodzi droga gminna o długości 502 mb w zakresie : Etapy realizacji zamówienia : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Nawierzchnia jezdni 4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 5. Roboty wykończeniowe , .

Zadania otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.